Chirurgia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2013

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2013
Od redakcji
Chirurgia endokrynologiczna
Chirurgia naczyniowa
Chirurgia plastyczna
Laparoskopia
Chirurgia naczyniowa