Podsumowanie

Cukrzyca wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania chorób nowotworowych. Leki stosowane w leczeniu cukrzycy mogą modyfikować to ryzyko. Duża metaanaliza 265 badań dotyczących związku wielu grup leków stosowanych w leczeniu cukrzycy z występowaniem nowotworów zawarła dane 7,6 mln pacjentów objętych badaniami obserwacyjnymi i 137 540 osób objętych badaniami randomizowanymi. Wyniki tych analiz wykazały, że leczenie metforminą zmniejsza ryzyko występowania nowotworów o 14 proc. i aż o 30 proc. ryzyko zgonu z powodu nowotworów. Tiazolidendiony również zmniejszają to ryzyko o 7 proc., nie wpływają zaś na ryzyko zgonu z powodu nowotworów. Leczenie insuliną zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory o 21 proc., pochodnymi sulfonylomocznika o 20 proc., leczenie inhibitorem α-glukozydaz zaś o 10 proc. Te trzy grupy leków nie wpływają natomiast na częstość występowania zgonów z powodu nowotworów. Pozostałe grupy leków nie wykazały wpływu na ryzyko wystąpienia nowotworów.[18] Większość pacjentów z cukrzycą typu 2 otrzymuje kilka leków z różnych grup. Może to wpływać na ryzyko występowania nowotworów. Brytyjskie badanie kohortowe wykazało, że połączenie metforminy z pochodnymi sulfonylomocznika i z insuliną łagodzi wpływ tych dwóch grup leków na zwiększenie ryzyka chorób nowotworowych.[36]

Mimo dość licznych badań oceniających zależność występowania nowotworów od sposobów leczenia cukrzycy trudno jest wyciągnąć pewne, jednoznaczne wnioski. Autorzy większości badań zaznaczają ich słabe strony i związane z nimi wątpliwości. W badaniach obserwacyjnych jest to stosunkowo krótki czas obserwacji, brakuje wielu danych, takich jak czas trwania cukrzycy, współistniejące schorzenia czy też wywiad rodzinny dotyczący chorób nowotworowych. Badania randomizowane, w których oceniano występowanie nowotworów, często były zaplanowane dla innych celów. Wszyscy podkreślają konieczność przeprowadzenia dobrze zaplanowanych, długoterminowych badań. Dotychczasowe dane najlepiej dokumentują działanie metforminy zmniejszające ryzyko występowania nowotworów. W przypadku pozostałych grup leków wzrost lub zmniejszenie takiego ryzyka nie jest obecnie dobrze, jednoznacznie udokumentowane. Wskazana jest jednak ostrożność i przy wyborze leku również powinno być brane pod uwagę ryzyko onkologiczne.

Do góry