Badania wirusologiczne: antygen Hbs(-); HCV(-);, CMV(-). Nerka podjęła funkcję prawie natychmiast. Funkcja nerki przeszczepionej szybko się poprawiła i po 10 dniach stężenie kreatyniny wynosiło 1,5 mg/dl. Nie występowały epizody ostrego odrzucania, jednak pojawiły się problemy z wysokimi poziomami glikemii na czczo – 216 mg/dl. Stwierdzono cukromocz rzędu 1063 mg%. Stopniowo zmniejszano dawki takrolimusu i prednizonu, jednak z powodu wysokich wartości glikemii włączono do leczenia insulinę (ok. 30-34 j. dziennie).

W czasie kontrolnej wizyty w poradni postanowiono zamienić takrolimus na cyklosporynę oraz spróbować odstawić insulinę i włączyć leczenie doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. Włączono do leczenia cyklosporynę 2 x 100 mg, bez pogorszenia funkcji nerki przeszczepionej, a następnie odstawiono insulinę i włączono do leczenia gliklazyd 1 x 60 mg. Glikemie nadal pozostawały okresowo podwyższone: 140-160 mg/dl, kreatynina 1,2-1,3 mg/dl. Dołączono do leczenia metforminę (dobra funkcja nerki przeszczepionej pozwalała na jej zastosowanie). Glikemia uległa poprawie.

Od 3 lat pacjentka otrzymuje doustne leki przeciwcukrzycowe, nie wymaga leczenia insuliną. Glikemia na czczo 120-130 mg/dl. Stężenie kreatyniny było stabilne – 1,3-1,4 mg/dl, bez zmian w badaniu ogólnym moczu. Leczenie immunosupresyjne było następujące: cyklosporyna 2 x 100 mg, mykofenolan mofetylu 2 x 1000 mg, prednizon 1 x 5 mg, gliklazyd 1 x 60 mg, metformina 2 x 850 mg. Inne leki to: nitrendypina 2 x 10 mg, nebiwolol 1x 5, atorwastatyna 1 x 10 mg, torasemid 1 x 5 mg.

Czynniki modyfikowalne i niemodyfikowalne

NODAT rzadko może być przejściowe; wystąpienie cukrzycy z objawami kwasicy ketonowej także jest bardzo rzadkie. Patofizjologia tej postaci cukrzycy jest podobna do patofizjologii cukrzycy typu 2, ale modyfikowana przez czynniki zależne od przeszczepu i stosowane leki immunosupresyjne.

Czynniki ryzyka wystąpienia cukrzycy potransplantacyjnej można podzielić na niemodyfikowalne, potencjalnie modyfikowalne i modyfikowalne2,3. Do czynników niemodyfikowalnych zaliczamy:

• rasę hiszpańską

• rasę czarną

• wiek >40-45 lat

• płeć męską

• rodzinny wywiad cukrzycy

• obecność antygenów HLA A30, B27, B32, niezgodność HLA

• przebyte ostre odrzucanie

• dawcę płci męskiej

• dawcę zmarłego

• występowanie zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek.

Potencjalnie modyfikowalne czynniki to:

• zakażenie HCV

• CMV – jak wyżej

• upośledzona tolerancja glikemii

Do góry