Insulinooporność

Dlaczego u podłoża relacji między otyłością i DMT2 leży insulinooporność i hiperinsulinizm?

prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański

Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

O tym, co prowadzi do upośledzenia wydzielania insuliny i indukuje proces zapalny w otyłości oraz o najnowszych metodach jej leczenia z prof. dr hab. n. med. Pawłem Bogdańskim z Katedry i Zakładu Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu rozmawia Ryszard Sterczyński

DpD: Czy wprowadzany podatek cukrowy ma szansę ukształtować nowe nawyki żywieniowe?

PROF. PAWEŁ BOGDAŃSKI: Za nadmierny przyrost masy ciała odpowiada szereg czynników – środowiskowych, genetycznych, społecznych i psychologicznych. Globalny problem związany ze wzrostem zachorowań na otyłość wiąże się ze zmianą stylu życia. Niska aktywność fizyczna oraz dostępność i obfitość żywności odgrywają dużą rolę w powstawaniu tego zjawiska. Prawdą jest, że obecnie obserwujemy stały wzrost spożycia przetworzonego cukru. Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ wynika, że spada konsumpcja białego cukru z cukiernicy, ale sukcesywnie wzrasta spożycie cukru zawartego w słodyczach i ukrytego w napojach. Aby zatrzymać te niekorzystne trendy, potrzebne są przemyślane i skoordynowane działania na różnych polach – zarówno w zakresie edukacji, jak i w medycynie oraz gospodarce. Wsparcie państwa w tej kwestii wydaje się niezbędne. Obserwujemy doświadczenia innych krajów, np. Singapuru, który wprowadził ograniczenia dotyczące reklamowania słodkich napojów, czy krajów skandynawskich lub Meksyku, gdzie wprowadzono tzw. podatek cukrowy. Niestety wyniki badań co do efektów tych zabiegów nadal pozostają niejednoznaczne. Musimy pamiętać, że nasze wybory żywieniowe nie są podyktowane wyłącznie ceną produktu. Nie wydaje mi się, aby podatek cukrowy, w proponowanej formie, mógł bezpośrednio prowadzić do kształtowania nawyków. Jest to o wiele bardziej skomplikowany mechanizm, w którym znaczącą rolę odgrywają wychowanie, edukacja i szereg innych uwarunkowań społecznych. Niemniej podjęcie działań przez państwo w kwestii profilaktyki zdrowotnej jest niezbędne w konfrontacji z epidemią otyłości. Tylko dobrze opracowana strategia, oparta na konsultacjach z szerokim, interdyscyplinarnym gronem specjalistów, może przynieść oczekiwane efekty w postaci właściwie sformułowanego prawa.

DpD: Jaki jest wpływ tkanki tłuszczowej na metabolizm glukozy?

P.B.: W patogenezie cukrzycy typu 2 (DMT2 – diabetes mellitus type 2) współwystępują 2 podstawowe defekty patofizjologiczne: upośledzenie wydzielania insuliny przez komórki ß trzustki i zmniejszenie insulinowrażliwości tkanek obwodowych. Istotą na...

Do góry