Temat numeru

Interakcje leków – jak ich unikać? Pochodne sulfonylomocznika

prof. dr hab. Barbara Filipek

Katedra Farmakodynamiki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. Barbara Filipek

Katedra Farmakodynamiki, Uniwersytet Jagielloński

Wydział Farmaceutyczny

ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków

e-mail: barbara.filipek@uj.edu.pl

  • Mechanizm działania pochodnych sulfonylomocznika i omówienie dostępnych na polskim rynku preparatów z tej grupy
  • Zasady kojarzenia pochodnych sulfonylomocznika z innymi lekami hipoglikemizującymi
  • Istotne klinicznie interakcje farmakokinetyczne i farmakodynamiczne pochodnych sulfonylomocznika z innymi lekami

Pochodne sulfonylomocznika – miejsce w terapii cukrzycy

Pochodne sulfonylomocznika – obok insuliny i metforminy – są grupą najstarszych doustnych leków wykorzystywanych w terapii cukrzycy typu 2. Przez wiele lat, zanim nadeszła era metforminy, były najczęściej stosowanymi lekami hipoglikemizującymi zwiększającymi wydzielanie insuliny przez komórki  β trzustki. Mechanizm ich działania polega na wiązaniu się ze swoistymi receptorami sulfonylomocznika (SUR – sulphonylurea receptor) zlokalizowanymi w błonie komórek β trzustki. Receptory te stanowią integralną część kanału potasowego zależnego od ATP (KATP). Połączenie pochodnych sulfonylomocznika z podjednostką SUR1 receptora zamyka kanał potasowy ATP-zależny, powodując zatrzymanie wypływu jonów potasu z komórki i depolaryzację błony komórek β. Konsekwencją tego jest otwarcie potencjałozależnych kanałów wapniowych L i zwiększony napływ jonów wapnia do wnętrza komórki. Wzrost stężenia jonów Ca2+ w komórkach β wysp trzustkowych powoduje aktywację odpowiednich enzymów wewnątrzkomórkowych i degranulację ziarnistości zawierających insulinę oraz jej wyrzut do krwi. Poszczególne leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika różnią się powinowactwem i siłą wiązania z określonym typem receptorów (SUR1, SUR2A, SUR2B) oraz siłą i czasem działania hipoglikemizującego.

Pochodne sulfonylomocznika oprócz bezpośredniego wpływu pobudzającego wydzielanie insuliny przez wydolne jeszcze komórki β trzustki zmniejszają wydzielanie glukagonu z komórek α trzustki oraz zwiększają wrażliwość komórek docelowych (np. hepatocytów, komórek mięśni szkieletowych, adipocytów) na insulinę.

Ze względu na właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne obecnie w Polsce stosuje się 3 leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika drugiej generacji: gliklazyd, glipizyd i glimepiryd. Leki te są uznawane za skuteczne, bezpieczne i dobrze tolerowane w leczeniu cukrzycy typu 2 u chorych z zachowaną jeszcze czynnością wydzielniczą komórek β wysp trzustkowych. Częstość wszystkich działań niepożądanych, jakie mogą wystąpić podczas przyjmowania pochodnych sulfonylomocznika, ocenia się na 3-5%. Najczęstszym i najpoważniejszym działaniem niepożądanym jest hipoglikemia, zwykle o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, oraz zwiększenie masy ciała, występujące zwłaszcza gdy posiłki są przyjmowane nieregularnie lub pomijane oraz gdy posiłek zawiera zbyt mało węglowodanów. Długo działające pochodne sulfonylomocznika (glibenklamid) lub rozkładające się do aktywnych metabolitów (glimepiryd) stwarzają większe ryzyko hipoglikemii niż rozkładające się do nieczynnych metabolitów (gliklazyd).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pochodne sulfonylomocznika – miejsce w terapii cukrzycy

Pochodne sulfonylomocznika – obok insuliny i metforminy – są grupą najstarszych doustnych leków wykorzystywanych w terapii cukrzycy typu 2. Przez wiele lat, [...]

Rodzaje interakcji leków

Wzajemne oddziaływanie leków w organizmie może zachodzić w 2 fazach: farmakokinetycznej i farmakodynamicznej. Wynikiem wzajemnego oddziaływania leków w fazie farmakokinetycznej są [...]

Interakcje pochodnych sulfonylomocznika z innymi lekami przeciwcukrzycowymi

Wprowadzenie terapii skojarzonej w praktyce klinicznej ma na celu zwiększenie siły działania farmakologicznego i uzyskanie pożądanego efektu terapeutycznego, często przy jednoczesnym [...]

Interakcje pochodnych sulfonylomocznika z innymi lekami

Oprócz leków przeciwcukrzycowych wiele innych leków ma wpływ na stężenie glukozy we krwi. Potencjalnie za groźne kliniczne następstwa terapii skojarzonej uważane [...]

Podsumowanie

Zagadnienie interakcji leków u chorych na cukrzycę jest z terapeutycznego punktu widzenia problemem bardzo powszechnym i istotnym. Wiąże się to z [...]
Do góry