Dostęp Otwarty

W świetle uzyskanych wyników mniej doświadczeni chirurdzy znajdujący się na początku krzywej uczenia powinni radzić się bardziej doświadczonych kolegów lub kierować pacjentki, u których dostrzegają wiele utrudnień, do chirurgów dobrze wyszkolonych w przeprowadzaniu minimalnie inwazyjnych operacji ginekologicznych.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę dostępne dane potwierdzające zależność między minimalnie inwazyjnymi metodami usuwania macicy a zmniejszeniem powikłań i szybszym powrotem do zdrowia, u każdej z chorych ze wskazaniami do histerektomii powinno się rozważyć dostęp przez pochwę lub laparoskopowy. Usystematyzowane postępowanie w gabinecie i na sali operacyjnej ułatwia chirurgowi wybór właściwej metodę histerektomii dzięki wyraźnemu określeniu czynników przemawiających za i przeciw jej wykorzystaniu.

Wybierając przypadki niestwarzające przeszkód w osiąganiu skuteczności i stopniowo podejmując coraz trudniejsze zabiegi, operujący ginekolog rozwija swe umiejętności, zachowując przy tym bezpieczeństwo chorych. Histerektomię przezpochwową lub laparoskopową można przeprowadzić u większości chorych, a metody minimalnie inwazyjne powinno się uznać za standardowe.

Wykorzystywanie usystematyzowanego podejścia opisanego w tym artykule pomoże chirurgom wybrać metodę usunięcia macicy i maksymalnie zwiększyć częstość stosowania minimalnie inwazyjnych metod u kobiet poddawanych histerektomii.

Contemporary OB/GYN, Vol. 58, No. 8, August 2013, p. 24. Selecting the route for hysterectomy. A structured approach.