Tego, jak dalece niektórzy koledzy są skłonni przyjąć taki pogląd, najlepiej dowodzi niedawna praca opublikowana przez tę samą fińską grupę, która wprowadziła koncepcję eSET na śwecie.21 W tej pracy autorzy, którzy sami początkowo proponowali eSET tylko odpowiednim pacjentkom, obecnie proponują eSET kobietom w wieku do 44 lat.

Czy można odpowiedzialnie proponować pacjentce eSET w wieku 44 lat, ponieważ zawsze będzie ona mogła mieć kolejne dziecko 12-18 miesięcy później? Nie sądzę.5

Contemporary OB/GYN, Vol. 58, No. 9, September 2013, p. 40. For some IVF patients, twins are the best outcome.

Do góry