Podsumowanie

Szerokie spektrum przyczyn płynu worku osierdziowym powoduje, że diagnostyka chorób osierdzia jest trudna. Wymaga szerokiej wiedzy i opiera się zarówno na analizie obrazu klinicznego, badań laboratoryjnych, jak i na nowoczesnych badaniach obrazowych, z których największe znaczenie ma echokardiografia, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Dokładniejszych danych, szczególnie dotyczących etiologii choroby, może dostarczyć nam nakłucie worka osierdziowego i szerokie badanie płynu. Nakłucie i ewakuacja płynu z worka osierdziowego jest konieczna w chwili wystąpienia tamponady serca.

Do góry