Od redakcji

Wstęp

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (2): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!


Przekazuję Wam do rąk lutowy numer Kardiologii po Dyplomie. W okresie olimpijskich zmagań i emocji jakich dostarczają nam nasi sportowcy polecam „przerywnik” w postaci artykułów z tego zeszytu.

Jak długo stosować podwójną terapię przeciwpłytkową u chorych ze STEMI? Czy nowe stenty oraz nowe leki upoważniają do zmiany strategii przeciwpłytkowej? Ważne zagadnienia, które poruszane są w artykule dr. Artura Dziewierza i prof. Dariusza Dudka z Instytutu Kardiologii CM UJ z Krakowa.

Następny artykuł, opracowany przez dr hab. Alicję Dąbrowską-Kugacką z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, poświęcony jest roli elektroterapii w leczeniu chorych z pierwotną kardiomiopatią przerostową. Artykuł zawiera opis patofizjologii schorzenia oraz aktualne wytyczne leczenia farmakologicznego i zabiegowego chorych ze szczególnym zaakcentowaniem roli stymulacji, w tym stymulacji dwukomorowej, u chorych z zawężaniem drogi odpływu lewej komory.

Niedomykalność mitralna jest w Europie drugą co do częstości występowania wadą zastawkową. Postęp w zakresie zabiegów naprawczych na zastawce mitralnej sprawił, że coraz większa liczba chorych z tą wadą poddawana jest zabiegom kardiochirurgicznym. U niektórych jednak chorych, szczególnie z towarzyszącą niewydolnością serca, zabieg kardiochirurgiczny obarczony jest wysokim ryzykiem. Nowa metoda przezskórnego leczenia niedomykalności mitralnej, zarówno pierwotnej jak i czynnościowej, za pomocą klipsowania płatków „brzeg do brzegu” z wytworzeniem dwuujściowej zastawki stwarza możliwości pomocy takim chorym. Autorzy dr Piotr Pysz i dr Grzegorz Smolka z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu prezentują kryteria kwalifikacyjne do takiego zabiegu oraz doświadczenia własne z tą metodą terapii.

Chory z przewlekłą niewydolnością nerek, to zawsze chory wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Jakie trudności możemy napotkać w diagnozowaniu i leczeniu kardiologicznym chorych po przeszczepieniu nerki dowiemy się z artykułu prof. Marii Dudziak i wsp. z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Terapia komórkowa wzbudza emocje kardiologów już od kilkunastu lat. Autorzy z III Katedry i Kliniki Kardiologii SUM w Katowicach, ośrodka posiadającego duże doświadczenie w badaniach z zastosowaniem komórek macierzystych, zamieszczają opis założeń teoretycznych, metodyki oraz ograniczeń terapii komórkowej, a także aktualne podsumowanie wyników badań klinicznych.

Zachęcam do zapoznania się z przypadkami EKG, które przygotował dr hab. Krzysztof Szydło oraz przypadkami wad serca z nadciśnieniem płucnym przygotowanymi przez prof. Mirosława Kowalskiego. Dr Magdalena Zagrodzka opracowała z kolei przejrzysty przegląd wskazań do badania serca metodą rezonansu magnetycznego.

W Doniesieniach ostatniego miesiąca artykuły o zastosowaniu mechanicznej kompresji klatki piersiowej w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zastosowaniu hipotermii po NZK, braku spodziewanej skuteczności denerwacji tętnic nerkowych u chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym (SYMPLICITY HTN-3) oraz o powikłaniach po wszczepieniu urządzeń do elektroterapii.

Do góry