Komentarz 3

Niektóre wytyczne dotyczące sportowców odnoszą się także do oceny pulmonologicznej. Zaleca się w nich wykonanie radiogramu klatki piersiowej jako badania pierwszego rzutu5. Jednak biorąc pod uwagę obiecujące wyniki dotyczące czułości ultrasonografii – w porównaniu z RTG – w wykrywaniu zmian w przebiegu COVID-1910, ze względu na ich lokalizację i charakter, LUS wydaje się dobrą metodą wstępnego screeningu w zakresie ewentualnych zmian w obrębie płuc. Ultrasonograficzne cechy zajęcia płuc w COVID-19 obejmują: zespół śródmiąższowy widoczny jako rozlane linie B, charakterystyczny, choć nieswoisty obraz linii opłucnej – z ubytkami i pogrubieniem, a także obecność obwodowo położonych konsolidacji zapalnych różnej wielkości, z towarzyszącymi liniami C i/lub obecnością bronchogramu powietrznego. Złotym standardem pozostaje tomografia komputerowa płuc wysokiej rozdzielczości, która jest czułą metodą w przypadku zmian śródmiąższowych i pozwala na ocenę stopnia zajęcia miąższu płucnego11.

Podsumowanie

  1. Sportowcy po przebytym objawowym zakażeniu SARS-CoV-2 wymagają screeningu kardiologicznego w celu wykrycia potencjalnie groźnych dla życia powikłań, szczególnie ZMS.
  2. Kompleksowa ocena jest możliwa dzięki wykorzystaniu różnych metod diagnostycznych (multimodality imaging).
  3. Schematy oceny kardiologicznej przed powrotem do aktywności (return-to-play protocols) są użytecznym narzędziem diagnostycznym, jednak decyzje muszą być podejmowane indywidualnie.

Do góry