Motywacja wymaga uznania

Każda zmiana wymaga wysiłku i powinien on zostać doceniony. Pozytywne wzmocnienia pozwalają kontynuować nowe zachowania i motywują do poszukiwania nowych rozwiązań. „Wzmocnienie to każde wydarzenie, które zwiększa siłę zachowania, po jakim następuje wzmacnianie, czyli jeśli po zachowaniu danej osoby następuje wydarzenie stanowiące dla niej nagrodę lub przyjemność, zwiększa się prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia takiego zachowania”.

Aby wzmocnienie mogło spełnić swoją rolę, warto przestrzegać kilku zasad:

  • Nigdy nie można stwierdzić, że jakieś wydarzenie będzie stanowiło wzmocnienie dla zachowania, dopóki nie wypróbujemy go i nie zaobserwujemy jego wpływu na nie.
  • To, co stanowi wzmocnienie dla jednej osoby, wcale nie musi być nim dla drugiej.
  • Jeżeli wzmocnienie ma być skuteczne, powinno następować podczas zachowania, które jest wzmacniane, lub bezpośrednio po nim.
  • Wzmocnienie musi być warunkowe, jeżeli ma być skuteczne – należy wymagać od osoby zaangażowania w pożądane zachowanie w celu utrzymania wzmocnienia.


Podczas przekazywania informacji na temat zmiany zachowania należy stosować wzmocnienia, które będą mobilizowały do podjęcia wysiłku.

Podsumowanie

Warto podkreślić, że motywacja jest bezpośrednio zależna od wielu aspektów funkcjonowania człowieka, m.in. od:

1. osobistych zasobów zaradczych,

2. poczucia wpływu na rzeczywistość,

3. dojrzałości emocjonalnej i elastyczności w dokonywaniu zmian w swoich zachowaniach,

4. pogłębiona świadomość osobistych zasobów i deficytów oraz wolna od ciągłego negatywnego oceniania postawa wobec rozmówcy mogą stać się drogą do motywacji, która będzie postawą przemyślaną, a nie przypadkową.

Do góry