Przypadek kliniczny

Cykl „Przypadek kliniczny” koordynowany przez prof. dr. hab. med. Michała Myśliwca, Kierownika Kliniki Nefrologii i Transplantologii UM w Białymstoku

Wyjątkowy przypadek infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Usha Rao1, Michael O’Sullivan2

1 Cardiology specialist registrar, West Suffolk Hospital, Suffolk, Wielka Brytania

2 Consultant cardiologist, Papworth Hospital, Cambridge, Wielka Brytania

An unique presentation of infective endocarditis

Clinical Medicine 2011;11(6):625-6

Tłum. lek. Emilia Sopolińska

Adres do korespondencji: Dr M O’Sullivan, Papworth Hospital, Papworth Everard, Cambridge CB23 3RE, UK. E-mail: Michael.o’sullivan@papworth.nhs.uk

Opis przypadku dotyczy rzadkiego objawu infekcyjnego zapalenia wsierdzia – zapalenia wnętrza gałki ocznej, które wystąpiło po dwóch miesiącach od operacji kardiochirurgicznej. Mimo podwyższonych wykładników stanu zapalnego posiewy krwi były jałowe. W przezprzełykowym badaniu echokardiograficznym stwierdzono ropień w obrębie pnia aorty. W hodowli z tkanek pobranych w trakcie zabiegu operacyjnego wykazano obecność grzyba z gatunku Aspergillus fumigatus, który stanowi rzadką przyczynę infekcyjnego zapalenia wsierdzia u osób zdrowych.

OPIS PRZYPADKU

Mężczyzna, lat 73, przeszedł operacyjną wymianę zastawki aortalnej (AVR – aortic valve replacement). W okresie pooperacyjnym nie stwierdzono powikłań, ale miesiąc po operacji u pacjenta pogorszyła się ostrość widzenia w prawym oku. Na podstawie przeprowadzonego badania okulistycznego zasugerowano rozpoznanie jednostronnego zapalenia wnętrza gałki ocznej (endophthalmitis). W badaniu pacjenta zwracała uwagę gorączka 38°C i objawy niedomykalności zastawki aortalnej (AR – aortic regurgitation), poza tym nie zaobserwowano innych zmian wskazujących na zapalenie wsierdzia. W badaniach dodatkowych stwierdzono cechy niedokrwistości normocytarnej i normochromicznej (hemoglobina 9,5 g/l), liczba leukocytów wynosiła 9 × 109/l, a stężenie białka C-reaktywnego 71 mg/l. Wyniki posiewu próbek krwi pobieranej sześciokrotnie w ciągu 5 dni były negatywne, podobnie jak wyniki posiewu materiału pobranego z komory ciała szklistego. Badania serologiczne w kierunku atypowych drobnoustrojów wywołujących choroby układu oddechowego oraz przeciwciał przeciwko gronkowcom również dały wyniki negatywne. W echokardiografii przezprzełykowej stwierdzono ropień w obrębie pnia aorty, zlokalizowany w tylnej części sztucznej zastawki aortalnej (ryc. 1), z towarzyszącym kołyszącym ruchem protezy i umiarkowaną niedomykalnością aortalną.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Zapalenie wsierdzia wywołane przez grzyby występuje rzadko i stanowi 1,3% wszystkich przypadków tej choroby, w tym tylko 0,1% to przypadki zapalenia wsierdzia w obrębie [...]
Do góry