Yeboah J, McClellan RL, Polonsky TS, et al. Comparison of Novel Risk Markers for Improvement in Cardiovascular Risk Assessment in Intermediate-Risk Individuals. JAMA 2012;308(8):788-95.

W grupie pacjentów umiarkowanego ryzyka sercowo-naczyniowego (5-20% w skali Framingham) ryzyko przyszłych incydentów krążeniowych pozwalały przewidywać: wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, wskaźnik kostka-ramię, stężenie hs-CRP oraz wywiad rodzinny. Najlepszy pod względem skuteczności okazał się jednak wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych.

 

Wskaźnik intima-media nie poprawia klinicznej oceny ryzyka

• metaanaliza • 4 badania populacyjne, n=45 828

Den Ruijter HM, Peters SAE, Anderson TJ, et al. Common Carotid Intima-Media Thickness Measurements in Cardiovascular Risk Prediction. A Meta-analysis. JAMA 2012;308(8):796-803.

Uwzględnienie grubości kompleksu intima-media tętnicy szyjnej w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego w skali Framingham nieznacznie poprawia trafność szacunkowej oceny ryzyka, jednak najprawdopodobniej nie ma to istotnego znaczenia klinicznego.

Do góry