W przypadku osteomalacji stężenie witaminy D w surowicy <10 ng/ml należy uznać za sygnał poważnego zagrożenia. Bóle kostno-mięśniowe mogą sugerować obecność osteomalacji, a częste upadki w ciągu roku poprzedzającego to ważna informacja wskazująca, że możemy mieć do czynienia z niedoborem witaminy D.

Czynniki decydujące o wyborze techniki diagnostycznej

Osteoporoza

 • Wywiad z zebraniem informacji o klinicznych czynnikach ryzyka osteoporozy; gdy brak jest zagrożenia, zalecamy kontrolną wizytę po upływie od 1 roku do 2 lat, a u młodszych pacjentów nawet po kilku latach.
 • U pacjentów będących w podeszłym wieku, mogącym per se stanowić czynnik zagrożenia: wywiad z zebraniem informacji o klinicznych czynnikach ryzyka oraz pomiar densytometryczny (optymalnie kręgosłup + koniec bliższy kości udowej, w praktyce zwykle ograniczamy się do badania tylko w jednej lokalizacji, którą u pacjentów w tym wieku jest kość udowa).
 • Gdy mamy informacje o dużym zmniejszeniu się wzrostu (o co najmniej kilka cm), dodatkowo wykonujemy zdjęcie RTG kręgosłupa (odcinki Th + L) lub morfometrię kręgosłupa w celu wykrycia ewentualnych złamań kręgów.
 • Przy podejrzeniu osteoporozy wtórnej (związanej np. z nadczynnością tarczycy lub chorobą Cushinga) należy wykonać także odpowiednie badania laboratoryjne.
 • Gdy pacjent zgłasza w wywiadzie częste upadki, należy skierować go do odpowiedniego specjalisty – okulisty, neurologa, kardiologa, reumatologa, ortopedy lub laryngologa, a także ocenić stan jego sprawności czynnościowej.

Osteomalacja

 • Zawsze konieczne jest wykonanie badania stężenia witaminy D w surowicy. Należy pamiętać, że niedobór jest zwykle większy w okresie zimy i wczesnej wiosny.
 • Dziś nie obserwuje się tak zaawansowanych postaci osteomalacji, by na zdjęciach RTG występowały np. strefy Loosera-Milkmana (tzw. rzekome złamania), ale czasem przy bardzo dużym niedoborze witaminy D oraz nasileniu dolegliwości bólowych warto wykonać zdjęcie RTG części przynasadowych kości długich (głównie kończyn dolnych) i miednicy.

Interpretacja najczęstszych wyników badań

Osteoporoza

Densytometria:

 • U kobiet po menopauzie i mężczyzn >50. r.ż. należy zwrócić uwagę na wartość T-score; za wynik nieprawidłowy uznajemy T-score <-2,5.
 • U kobiet przed menopauzą i wszystkich pacjentów <50. r.ż. należy zwrócić uwagę na wartość Z-score; za wynik nieprawidłowy uznajemy Z-score <-2.
 • Zwykle wynik badania kontrolnego różni się od wcześniejszego, jednak za istotną uznaje się różnicę wynoszącą co najmniej 3% dla kręgosłupa i co najmniej 5% dla bliższego końca kości udowej. Są to wartości orientacyjne, każda pracownia powinna obliczyć własną precyzję pomiarów densytometrycznych.

Przykładowe wyniki badań densytometrycznych przedstawiono na rycinach 1 i 2.

 • Small o2(ryc.6) opt
 • Small o1(ryc.5) opt

Rycina 1 i 2. Badania densytometryczne

Small dsc02174(ryc.1) fmt

Rycina 3. Zdjęcie boczne odcinka piersiowego kręgosłupa, nasilona kifoza, liczne złamania kompresyjne (klinowe, dwuwklęsłe i zmiażdżeniowe)

Small dsc02176(ryc.3) fmt

Rycina 4. Zdjęcie boczne odcinka piersiowego kręgosłupa, nasilona kifoza, złamania kompresyjne klinowe

Small dsc02175(ryc.2) fmt

Rycina 5. Zdjęcie boczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa, złamania kompresyjne dwuwklęsłe kręgów L1, 2, 3

Small dsc02177(ryc.4) fmt

Rycina 6. Zdjęcie boczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa, złamanie kompresyjne klinowe kręgu L1, objaw obrysowania kręgów, zwiększona akcentacja beleczek pionowych

Zdjęcie RTG kręgosłupa:

 • Osteoporozę należy podejrzewać, gdy na zdjęciu RTG kręgosłupa występują: objaw obrysowania, objaw pustego kręgu, akcentacja beleczek pionowych. Rozpoznanie ustala się w przypadku obecności złamań kompresyjnych typu klinowego, zmiażdżeniowego lub dwuwklęsłego. Należy także na podstawie pomiarów wysokości kręgów określić stopień złamania (I, II lub III). Przykładowe zdjęcia RTG kręgosłupa u pacjentów z osteoporozą przedstawiono na rycinach 3-6.

Nie omawiam osobno wyników oceny prawdopodobieństwa wystąpienia złamania metodą FRAX, gdyż nie określono dotąd wystarczająco precyzyjnie i wiarygodnie, przy jakich wartościach należy podejmować terapię farmakologiczną.

Osteomalacja

 • Podstawowym badaniem diagnostycznym jest ocena stężenia witaminy D w surowicy; wartości prawidłowe to 30-80 ng/ml, hipowitaminoza to 20-29,9 ng/ml, niedobór to 10-19,9 ng/ml, a wartości <10 ng/ml świadczą o ciężkim niedoborze. Osteomalacji mogą także towarzyszyć niskie surowicze stężenia wapnia i fosforanów, zwiększona aktywność fosfatazy alkalicznej, zwiększone stężenie PTH oraz niskie dobowe wydalanie wapnia z moczem.
 • Istotne jest wykonanie badania kontrolnego oceniającego stężenie witaminy D po około 3 miesiącach jej suplementacji w dawce odpowiedniej do stopnia niedoboru; 1000 j. witaminy D podnosi jej stężenie o 6-7 ng/ml. Przy ciężkim niedoborze wynoszącym <10 ng/ml warto rozważyć podawanie witaminy D w dawce od 10 tys. j. do 20 tys. j. 2-3 × w tygodniu.
Do góry