Hydroksymaślan sodu

Hydroksymaślan sodu jest skuteczny w leczeniu narkolepsji i katapleksji,23 ale mechanizm jego działania nie jest jasny. Lek wywołuje silną sedację i sprzyja wystąpieniu głębokiego snu NREM (wolnofalowego). Ze względu na szybki początek działania i krótki okres półtrwania w organizmie lek musi być przyjmowany w nocy w dawkach podzielonych. Leczenie rozpoczyna się od małych dawek, a następnie stopniowo, w ciągu kilku tygodni zwiększa się je aż do opanowania objawów, osiągnięcia dawki maksymalnej (9 g) lub wystąpienia działań niepożądanych uniemożliwiających dalsze zwiększanie dawki. Działanie leku ujawnia się w pełni po jeszcze dłuższym czasie. Nie występuje zjawisko tolerancji i uzależnienia od leku ani zespół odstawieniowy. W USA hydroksymaślan sodu jest często stosowany jako lek I rzutu, natomiast w Wielkiej Brytanii, ze względu na wysoki koszt, jest przepisywany w przypadkach oporności na inne leki, a decyzje o refundacji kosztów leczenia podejmowane są indywidualnie w każdym przypadku.

Wnioski

Należy pamiętać o możliwości występowania narkolepsji i innych chorób niezwiązanych z układem oddechowym u osób z objawami nadmiernej senności w ciągu dnia. Możliwie szybkie ustalenie trafnego rozpoznania powinno stać się regułą. Objawy choroby mogą utrudniać życie pacjenta i wiązać się z wydatkami, istnieją jednak skuteczne metody leczenia.

Oświadczenie

Timothy G. Quinnell otrzymał dofinansowanie od UCB Pharma Ltd oraz dietę wyjazdową z Cephalon UK na udział w konferencjach dotyczących medycyny snu.

Ian E. Smith otrzymał wynagrodzenie za wykład dla Cephalon UK, a jego wyjazd na konferencję poświęconą medycynie snu był finansowany przez UCB Pharma Ltd

Do góry