Skierowanie na konsultację specjalistyczną

Skierowanie do lekarza specjalisty zajmującego się leczeniem astmy (alergologa, pulmonologa lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej mającego duże doświadczenie w leczeniu astmy) jest zalecane w sytuacji, gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma kłopoty z uzyskaniem lub utrzymaniem właściwej kontroli astmy, gdy konieczne jest zastosowanie dodatkowych technik edukacyjnych, którymi on nie dysponuje, jeżeli istnieje konieczność przewlekłego stosowania dużych dawek wziewnego glikokortykosteroidu lub gdy występują zaostrzenia wymagające opieki szpitalnej, szczególnie w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej. Każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyzję o skierowaniu na specjalistyczną konsultację powinien podejmować zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem.12 Jeżeli po konsultacji lekarza specjalisty leczenie danego pacjenta przejmuje znów lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, sam lub wspólnie z lekarzem specjalistą, może to korzystnie wpłynąć na jakość opieki medycznej i zwiększyć doświadczenie w dziedzinie leczenia astmy.12

Wnioski

Pomimo dostępności różnych metod leczenia u dużego odsetka młodzieży (w wieku >12 lat) oraz dorosłych nie uzyskuje się zadowalającej kontroli astmy. Brak kontroli astmy może istotnie pogarszać jakość życia, zmniejszać produktywność oraz nasilać absencję chorobową w szkole oraz pracy. Może mieć na niego wpływ wiele czynników, między innymi nieodpowiednie stosowanie się pacjentów do zaleceń lekarskich, zła technika przyjmowania leków wziewnych oraz trudności w należytej ocenie kontroli astmy. Tymi problemami może się zająć lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Bardzo dobrą okazją do oceny kontroli astmy i poprawy schematu postępowania są wszelkie wizyty u lekarza niezwiązane bezpośrednio z dolegliwościami ze strony układu oddechowego. Zastosowanie takich narzędzi, jak ACT, ACQ, ATAQ oraz Asthma APGAR, umożliwia dostosowanie zaleceń lekarskich do obowiązujących standardów postępowania i pozwala poprawić wyniki leczenia.

Oświadczenie

Dwa z realizowanych aktualnie przez Dr Yawn projektów są finansowane przez Agency for Healthcare Research and Quality. Autorka nie otrzymuje wsparcia finansowego od żadnej innej organizacji związanej z astmą. Opinie przedstawione w artykule są prywatnymi opiniami autorki. Przygotowanie do druku oraz prace edytorskie zostały sfinansowane przez Genentech, Inc z siedzibą w South San Francisco w Kalifornii, oraz Novartis Pharmaceuticals Corporation z siedzibą w East Hanover w stanie New Jersey. Dr Yawn za przygotowanie artykułu nie otrzymała żadnego wynagrodzenia.

Podziękowania

Autorka składa podziękowania Kristin Carlin, RPh, MBA, za pomoc w przygotowaniu tego opracowania.

Do góry