Leczenie przyczyny nadczynności jest wskazane, gdy stężenie TSH jest niższe niż 0,1 mj.m./l.

U pacjentów >65. r.ż. z utrzymującą się subkliniczną nadczynnością tarczycy należy rozważyć leczenie w następujących przypadkach:48

  •  guzkowa choroba tarczycy (ze względu na dużą częstość przejścia w jawną nadczynność tarczycy)
  •  osteopenia lub osteoporoza (u kobiet)
  •  migotanie przedsionków
  •  współistniejące schorzenia kardiologiczne.

Przyczyny nadczynności tarczycy

Choroba Gravesa-Basedowa – choroba autoimmunologiczna, w której powstają przeciwciała skierowane przeciwko tkance tarczycy i enzymom tarczycy, aktywujące syntezę hormonów tarczycy. W Stanach Zjednoczonych chorują na nią ponad 3 mln osób. Rozpoznaje się ją w 60% przypadków nadczynności tarczycy.3 Zdarzają się remisje choroby, jednak częstość nawrotów jest wysoka i wynosi 60%.50 Nawrotom choroby sprzyjają następujące czynniki: palenie tytoniu, płeć męska, młody wiek, duże wole lub wole powiększające się w trakcie leczenia, podwyższone miano przeciwciał przeciw receptorowi TSH (TRab), obecność orbitopatii, znacznie podwyższone stężenia hormonów tarczycy i opóźnione włączenie leczenia.51

Wole guzkowe toksyczne, znane również jako choroba Plummera, jest przyczyną nadczynności tarczycy u 15-20% pacjentów. Występuje częściej u młodych pacjentów i na terenach, na których występuje niedobór jodu (np. Dania).52 Występuje również u pacjentów starszych z długo istniejącym wolem.

Toksyczny gruczolak (guzek autonomiczny) odpowiada za jedynie 3-5% przypadków nadczynności tarczycy.53 Stwierdza się go również częściej u młodych pacjentów i na terenach, na których występuje niedobór jodu. W scyntygrafii tarczycy stwierdza się obecność gorącego guzka z zablokowaną jodochwytnością w otaczającej tkance tarczycowej.

Podostre zapalenie tarczycy, zwane również chorobą de Quervaina, jest przyczyną nadczynności tarczycy w 15-20% przypadków. Zwykle poprzedza je infekcja wirusowa i zapalenie prowadzące do niszczenia tarczycy i uwolnienia zmagazynowanych hormonów tarczycy. Do charakterystycznych objawów należą: gorączka, złe samopoczucie i bolesność tarczycy. Zwykle pojawiają się one gwałtowniej niż objawy choroby Gravesa-Basedowa.54 Większość przypadków kończy się samoistnym ustąpieniem choroby w ciągu kilku miesięcy, a nawroty są znacznie rzadsze niż w chorobie Gravesa-Basedowa. W badaniach dodatkowych typowe jest podwyższone OB i niska jodochwytność tarczycy.

Poporodowe zapalenie tarczycy jest chorobą autoimmunologiczną. Częstość występowania wśród kobiet po porodzie to 1%-17%.55 Charakteryzuje się brakiem bolesności gruczołu tarczowego i niską jodochwytnością.56 W większości przypadków objawy ustępują po leczeniu.

Jatrogenna nadczynność tarczycy (thyrotoxicosis factitia) powstaje na skutek przyjmowania hormonów tarczycowych. Obserwuje się prawidłową lub niską jodochwytność i niski poziom tyreoglobuliny.

Wtórna nadczynność tarczycy zależna od TSH jest chorobą rzadką. Zawsze przebiega z obecnością wola. U prawie 40% pacjentów obserwuje się zaburzenia pola widzenia.57

Nadczynność tarczycy w ciąży

Lekiem z wyboru u ciężarnych z nadczynnością tarczycy jest propylotiouracyl. Przechodzi on przez łożysko w mniejszym stopniu niż tiamazol i dlatego rzadziej powoduje niedoczynność tarczycy u płodu. Dodatkowo stosowanie tiamazolu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wad rozwojowych płodu, takich jak wrodzony ubytek skóry czy niedrożność (atrezja) przełyku. Można rozważyć podawanie tiamazolu, jeśli pacjentka nie toleruje propylotiouracylu lub podczas leczenia propylotiouracylem nie udaje się osiągnąć stanu wyrównanej czynności tarczycy.49 Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę propylotiouracylu lub tiamazolu, tak aby utrzymać funkcję tarczycy w górnym zakresie normy. Zwykle podczas ciąży stopniowo zmniejsza się dawkę leku tyreostatycznego i odstawia go w ostatnich kilku tygodniach ciąży, gdyż uważa się, że ciąża wpływa pozytywnie na przebieg choroby Gravesa-Basedowa.

Podczas ciąży i karmienia piersią przeciwwskazane jest stosowanie jodu radioaktywnego. Objawy nadczynności tarczycy zwykle ustępują po porodzie. Jeśli się utrzymują, to leczeniem z wyboru jest podawanie leków tyreostatycznych. W ciężkich przypadkach choroby Gravesa-Basedowa, w przypadku braku reakcji na leczenie farmakologiczne, rozważa się leczenie operacyjne.

Do góry