Dostęp Otwarty

‡ 5. Czynnik reumatoidalny

Badania serologiczne wykrywające IgG4 w surowicy są ważnym elementem w diagnostyce autoimmunologicznego zapalenia trzustki. Stężenie IgG4 przekraczające dwukrotnie normę jest charakterystyczne dla tej choroby, ale może też występować w niektórych przypadkach raka trzustki. W niektórych przypadkach ostrego autoimmunologicznego zapalenia trzustki można wykryć przeciwciała przeciwko: laktoferrynie, tyreoglobulinie, anhydrazie węglowej II oraz przeciwciała ANA, pANCA, czynnik reumatoidalny, AMA lub ASMA, lecz nie są one swoiste dla tej choroby


4. Profilaktyka antybiotykowa w związku z przeprowadzeniem kolonoskopii wymagana jest u:

‡ 1. Pacjentów z zastawką mechaniczną
‡ 2. Pacjentów po przebytym infekcyjnym zapaleniu wsierdzia (IZW)

‡ 3. Pacjentów z wypadaniem płatka zastawki mitralnej

‡ 4. Prawidłowe są odpowiedzi 1. i 2.

‡ 5. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

Według aktualnych zaleceń towarzystw kardiologicznych oraz zaleceń dotyczących endoskopii przewodu pokarmowego żadne zabiegi endoskopowe nie są uważane za istotnie zwiększające ryzyko rozwoju infekcyjnego zapalenia wsierdzia i w związku z tym profilaktyka antybiotykowa nie jest zalecana nawet u pacjentów wysokiego ryzyka (z obecnością zastawek mechanicznych i po przebytym IZW).


‡
5. Do powikłań długotrwałego stosowania inhibitorów pompy protonowej zaliczamy:

‡ 1. Częstsze występowanie biegunki spowodowanej Clostridium difficile
 2. Hipomagnezemię

‡ 3. Niedobór witaminy B12

‡ 4. Wszystkie wyżej wymienione

‡ 5. Żadne z wyżej wymienionych

Powikłaniami długotrwałego stosowania inhibitorów pompy protonowej są:
• częstsze infekcje jelitowe, szczególnie biegunka spowodowana C. difficile
• większe ryzyko rozwoju zapalenia płuc
• upośledzone wchłanianie witaminy B12 i żelaza oraz wapnia i magnezu, zanikowe zapalenie żołądka
• hipergastrynemia
• interakcje lekowe (poprzez wspólny metabolizm wątrobowy)6. Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego jest powikłaniem stosowania:

‡ ‡ 1. Izoniazydu
 2. Ryfampicyny

‡ 3. Pirazynamidu

‡ 4. Etambutolu

‡ 5. Streptomycyny

W fazie wstępnej leczenia gruźlicy stosuje się, poza innymi lekami, etambutol. Powikłaniem jego stosowania jest pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, którego pierwszym objawem jest upośledzenie percepcji barwy czerwonej i zielonej, następnie pogorszenie ostrości wzroku i ograniczenie pola widzenia, z mroczkiem centralnym. Przed rozpoczęciem stosowania etambutolu należy przeprowadzić konsultację okulistyczną, powinno się ją też okresowo powtarzać w trakcie leczenia. Pacjenta należy uprzedzić o możliwości pojawienia się zaburzeń widzenia i konieczności natychmiastowego odstawienia leku w razie ich wystąpienia.


7. Lekiem przeciwprątkowym o działaniu bakteriostatycznym jest: