Dermatologia

Polekowe zmiany skórne – trudności diagnostyczne

prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, lek. Marek Kot

I Katedra Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM, pl. Hallera 1, budynek 6, 91-647 Łódź

OPIS PRZYPADKU

Pacjentka, lat 76, została przyjęta na oddział dermatologiczny z powodu utrzymujących się od ponad 3 tygodni rozsianych zmian rumieniowych z tendencją do wysięku, zlokalizowanych zwłaszcza na dystalnych częściach ciała. Największe nasilenie wykwitów obserwowano w okolicy dłoni (ryc. 1, 2) i błony śluzowej jamy ustnej (ryc. 3). Pojedyncze zmiany występowały również w obrębie tułowia i ramion (ryc. 4).

Wykwity pojawiły się w trakcie stosowania cefalosporyny, którą pacjentka otrzymała z powodu zakażenia górnych dróg oddechowych. Zmiany o podobnym charakterze wystąpiły wcześniej dwukrotnie. Chora nie wiązała ich z przyjmowaniem leków, aczkolwiek w wywiadzie podawała uczulenie na penicyliny. Podkreślała, że każdy kolejny epizod miał większe nasilenie i był poprzedzony zakażeniem, któremu towarzyszyły podwyższona temperatura ciała, osłabienie, ogólne złe samopoczucie i brak apetytu. Wykwity zwykle wchłaniały się w trakcie miejscowego stosowania preparatów glikokortykosteroidowych po kilku lub kilkunastu dniach. W wywiadzie pacjentka podała też występowanie zespołu mielodysplastycznego z wtórną niedokrwistością, przewlekłą niedokrwienną chorobę serca, zaćmę i nadciśnienie tętnicze. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych stwierdzono niedokrwistość, nadpłytkowość, krwinkomocz, podwyższone wartości OB i CRP. Wyniki badania w kierunku występowania przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowi Coxsackie w klasie IgM i IgG były ujemne. Badanie histopatologiczne wykazało częściowe uszkodzenie warstwy podstawnej naskórka oraz intensywny naciek zapalny mieszanokomórkowy zlokalizowany na granicy skórno-naskórkowej. W klinice zastosowano leki przeciwhistaminowe oraz preparaty glikokortykosteroidowe do stosowania miejscowego, dzięki czemu zmiany skórne ustąpiły.

W różnicowaniu zmian skórnych należy wziąć pod uwagę:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rumień wielopostaciowy

Rumień wielopostaciowy (erythema multiforme) spowodowany jest osobniczą nadwrażliwością na leki, najczęściej sulfonamidy, barbiturany i salicylany, lub też na różnorodne czynniki infekcyjne – [...]

Choroba dłoni, stóp i ust

Choroba dłoni, stóp i ust (HFMD – hand, foot and mouth disease) wywoływana jest zakażeniem wirusami z grupy Coxsackie należącymi do enterowirusów. [...]

Łuszczyca

Łuszczyca należy do grupy najczęściej występujących chorób skóry, może się rozwinąć nawet u 4% populacji. Dermatoza ta ma przewlekły przebieg z naprzemiennie występującymi [...]

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry rozwija się na skutek bezpośredniego kontaktu skóry z alergenem, na który występuje nadwrażliwość. Alergeny kontaktowe, będące przyczyną choroby, [...]
Do góry