Egzamin z medycyny

Egzamin z medycyny

Pytania przygotował dr n. med. Michał Skalski, Poradnia Zaburzeń Snu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM

Forma tego działu wzorowana jest na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka forma sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowywania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 26-letnia kobieta kilka miesięcy temu rozpoczęła pracę lekarza po stażu podyplomowym. Skarży się na nadmierną senność w ciągu dnia. W wywiadzie: od momentu rozpoczęcia pracy ma problemy z zasypianiem (zajmuje jej coraz więcej czasu, nieraz leży w łóżku aż 2 godz., zanim zaśnie). Przez to śpi krócej niż do tej pory, czyli 4-5 godz. na dobę. Rano budzi się bardzo niewyspana. Kiedy tylko ma możliwość, próbuje spać w ciągu dnia tyle czasu, na ile może sobie pozwolić. Podczas studiów miewała podobne problemy, nasilające się szczególnie podczas sesji. W rozmowie przyznała się do częstego spożywania niewielkich ilości alkoholu przed snem w celu „rozluźnienia się”. Jaką diagnozę należy postawić i jakie postępowanie zaproponować?

A. Rozpoznanie to reakcja adaptacyjna na stres pod postacią problemów z zasypianiem. W razie występowania bodźca stresogennego i problemów z zaśnięciem należy zalecić przyjmowanie krótkodziałającej benzodiazepiny (np. alprazolamu)

B. Rozpoznanie to nadmierna senność. Należy zlecić stosowanie metylofenidatu oraz kontrolę za miesiąc

C. Rozpoznanie to bezsenność przewlekła. Należy zlecić stosowanie długodziałającej benzodiazepiny (np. estazolamu) na 1-2 godz. przed planowanym zaśnięciem oraz kontrolę za miesiąc

D. Rozpoznanie to bezsenność przewlekła. Należy zlecić stosowanie krótkodziałającego agonisty receptora benzodiazepinowego (np. midazolamu, zolpidemu czy zaleplonu) w razie problemów z zaśnięciem (po 30 min leżenia w łóżku) oraz kontrolę za miesiąc

E. Rozpoznanie to bezsenność przewlekła. Pacjentce należy zaproponować psychoterapię poznawczo-behawioralną bezsenności w celu nabycia umiejętności radzenia sobie z lękiem i stresem, wytłumaczyć zasady higieny snu, zalecić doraźne stosowanie nasennego krótkodziałającego agonisty receptora benzodiazepinowego (np. zolpidemu) w razie problemów z zaśnięciem (po 10-15 min leżenia w łóżku) oraz kontrolę za miesiąc

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz:

U pacjentki należy zdiagnozować bezsenność przewlekłą (okres trwania >1 miesiąca) spowodowaną stresem, której konsekwencją w ciągu dnia jest nadmierna senność. Prawdopodobnie u tej osoby [...]

Komentarz:

Ten pacjent najprawdopodobniej cierpi na obturacyjny bezdech senny. Typowo na tę chorobę cierpią otyli mężczyźni w średnim wieku chorujący na nadciśnienie. Najlepszą [...]

Komentarz:

Młody mężczyzna najprawdopodobniej cierpi na somnambulizm. Aby potwierdzić lub wykluczyć tę chorobę, należy przede wszystkim spotkać się z nim bezpośrednio. Po dokładnym [...]

Komentarz:

Przedstawiony opis kliniczny jednoznacznie wskazuje na narkolepsję z katapleksją. W celu potwierdzenia rozpoznania niezbędne jest wykonanie badań diagnostycznych, takich jak polisomnografia i MSLT, które [...]

Komentarz:

U pacjenta należy rozpoznać zespół niespokojnych nóg (RLS). Przymus poruszania kończynami, powodujący ustąpienie dyskomfortu, jest na tyle charakterystyczny, że trudno go pomylić [...]

Komentarz:

Przewlekłe przepisywanie agonistów receptora benzodiazepinowego (zarówno starej, jak i nowej generacji) jest błędem w sztuce, ponieważ codzienne stosowanie tych leków przez okres dłuższy [...]

Komentarz:

Fizjologiczne zmiany architektury snu podczas ciąży powodują zwiększoną senność w ciągu dnia (i w konsekwencji drzemki dzienne), sen nocny przerywany wybudzeniami, zmniejszenie ilości snu [...]

Komentarz:

U większości pacjentów cierpiących na choroby reumatyczne i inne choroby przebiegające z bólem występują zaburzenia snu o różnej postaci i nasileniu. Najważniejsze w tym przypadku jest usunięcie [...]
Do góry