Radiologia

Perforacja przewodu pokarmowego

dr Magdalena Kaczmarska, prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

I Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź. E-mail: stefanczyk_l@wp.pl

OPIS PRZYPADKU

Do izby przyjęć szpitala zgłosił się 37-letni mężczyzna z nasilonymi dolegliwościami bólowymi jamy brzusznej. Dolegliwości o charakterze kolki, zlokalizowane głównie w podbrzuszu i prawym dole biodrowym, występowały z dłuższymi przerwami od około 8 lat. W ostatnim roku nasiliły się (chory był dwukrotnie badany na szpitalnym oddziale ratunkowym, rozpoznano kolkę jelitową). W wykonanych wówczas badaniach USG nie stwierdzono nieprawidłowości. Obecnie pojawił się ciągły ból o znacznym nasileniu, pogłębiający się podczas kaszlu lub zmiany pozycji. Początkowo był zlokalizowany w podbrzuszu, w ciągu kilku godzin rozprzestrzenił się na całą jamę brzuszną, wystąpił brak łaknienia, nudności i wymioty. W badaniu fizykalnym brzuch był tkliwy i napięty (dodatni objaw Blumberga). Opukowo stłumienie wątrobowe było zachowane, osłuchowo – perystaltyka śladowa. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono cechy leukocytozy (11,74 G/l), podwyższone stężenie CRP, aktywność amylazy we krwi była prawidłowa. Wykonane na izbie przyjęć badanie USG jamy brzusznej wykazało niewielką ilość płynu przy dolnym brzegu wątroby i międzypętlowo oraz poszerzone rozdęte pętle jelitowe. Narządy miąższowe jamy brzusznej nie wykazywały cech patologii. Ze względu na objawy otrzewnowe i podejrzenie perforacji przewodu pokarmowego zlecono zdjęcie RTG jamy brzusznej w pozycji stojącej, które jednak nie potwierdziło perforacji (ryc. 1).

1. Jakie badanie obrazowe należy wykonać w następnej kolejności, aby potwierdzić lub wykluczyć rozpoznanie perforacji?

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

2. Jaka jest najczęstsza przyczyna i lokalizacja perforacji przewodu pokarmowego?

a. Żołądek – choroba wrzodowa

Zastosowane leczenie

Chory był operowany w trybie pilnym. Rozpoznano rozlane ropne zapalenie otrzewnej spowodowane pęknięciem ropnia okołoesiczego powstałego w wyniku zapalenia uchyłków. Śródoperacyjnie stwierdzono liczne [...]
Do góry