Dermatologia

Wielopostaciowe zmiany skórne w ciąży

prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, lek. Anna Kubik

Katedra Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM, plac Hallera 1, 90-647 Łódź

OPIS PRZYPADKU

Do kliniki dermatologii zgłosiła się 31-letnia pacjentka w drugiej ciąży (18 hbd) z powodu rozsianych, wielopostaciowych zmian skórnych (ryc. 1, 2) z towarzyszącym świądem.

Pierwsze zmiany pojawiły się ok. 10 dni wcześniej, początkowo były ograniczone, zlokalizowane na brzuchu, następnie się rozprzestrzeniły. Wykwity chorobowe miały charakter wielopostaciowy; stwierdzono rozległe rumienie, w obrębie których znajdowały się grudki obrzękowe, pęcherzyki oraz pęcherze. Zmiany obejmowały skórę gładką tułowia oraz kończyn z największym nasileniem na skórze kończyn dolnych oraz pośladków. Podobne zmiany wystąpiły u pacjentki kilka lat temu w 4 dobie po pierwszym porodzie. Wyniki podstawowych badań laboratoryjnych (morfologia, badanie biochemiczne krwi oraz badanie ogólne moczu) były prawidłowe.

W różnicowaniu zmian należy uwzględnić: pemfigoid ciężarnych, swędzące grudki i ogniska pokrzywkowe w przebiegu ciąży, pemfigoid pęcherzowy oraz opryszczkowate zapalenie skóry.

Pemfigoid ciężarnych

Pemfigoid ciężarnych (pemphigoid gestationis; synonim: opryszczka ciężarnych – herpes gestationis) należy do autoimmunologicznych dermatoz pęcherzowych. Częstość występowania szacuje się na 1:1700 do 1:50 000 ciąż. Przyczyną choroby są autoprzeciw...

Swędzące grudki i ogniska pokrzywkowe w przebiegu ciąży

Swędzące grudki i ogniska pokrzywkowe w przebiegu ciąży (PUPPP – pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy) to choroba, która należy do najczęstszych dermatoz w ciąży. Zmiany skórne również mają wielopostaciowy charakter, a w obrazie do...

Pemfigoid pęcherzowy

Pemfigoid pęcherzowy jest najczęstszą autoimmunologiczną dermatozą pęcherzową rozpoznawaną w krajach Europy i Ameryki Północnej. Rozwija się u osób starszych, zwykle w 7 dekadzie życia. Inaczej niż w większości innych chorób autoimmunologicznych c...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opryszczkowate zapalenie skóry

Opryszczkowate zapalenie skóry (dermatitis herpetiformis, choroba Dühringa) występuje zwykle u osób młodych i uważane jest za skórną manifestację enteropatii glutenozależnej (choroba trzewna, celiakia). [...]

Komentarz

Jakkolwiek w różnicowaniu podnaskórkowych chorób pęcherzowych przebiegających ze świądem istotne są wiek chorego, obraz kliniczny zmian oraz ich lokalizacja, to jednak kluczowe [...]
Do góry