Egzamin z interny

Egzamin z medycyny

Pytania przygotował dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. Do gabinetu lekarskiego w specjalistycznej poradni pulmonologicznej zgłosił się 44-letni mężczyzna z powodu suchego kaszlu i uczucia dyskomfortu w klatce piersiowej. Pacjent od 25 lat pali 20 papierosów dziennie. Przyjmuje leki wziewne: budezonid i formoterol w jednym inhalatorze regularnie oraz salbutamol jako lek doraźny. Kilka razy w roku przyjmuje antybiotyki z powodu nasilenia kaszlu, duszności i świszczącego oddechu. Od 2 lat pracuje jako brygadzista w zakładzie produkującym podłoże do hodowli pieczarek. Objawy o zmiennym nasileniu pojawiają się od kilku miesięcy, nasilają się podczas wykonywania czynności zawodowych, zwykle pod koniec zmiany roboczej i utrzymują się po powrocie do domu. Samopoczucie wyraźnie się poprawia w weekendy i podczas urlopu. Odpowiedź na leki wziewne jest niepełna i zmienna. Badanie spirometryczne wykonane po dwudniowej przerwie w pracy było prawidłowe. W badaniu fizykalnym stwierdzono szmer pęcherzykowy z nieznacznie wydłużoną fazą wydechu, pojedyncze furczenia, a u postawy obu płuc pojedyncze, delikatne trzeszczenia. W RTG klatki piersiowej widoczny jest nieznacznie wzmożony rysunek śródmiąższowy i przewlekłe zmiany okołooskrzelowe. Jakie rozpoznanie należy przede wszystkim brać pod uwagę:

A. POChP

B. Nawracające ostre zapalenia oskrzeli u osoby pracującej w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

C. Astmę oskrzelową z alergią na alergeny zawodowe

D. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (AZPP) współistniejące z astmą oskrzelową

E. Rozstrzenie oskrzeli współistniejące z astmą oskrzelową i przewlekłym prostym zapaleniem oskrzeli u wieloletniego palacza papierosów

Komentarz:

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to choroba zapalna prowadząca do nieodwracalnej lub częściowo odwracalnej obturacji oskrzeli. Choroba rozwija się przede wszystkim u palaczy papierosów, a ryzyko zachorowania znacznie zwiększa się u pala...

Do góry