Dokumentacja medyczna

Łączenie leku z alkoholem

dr n. praw. Radosław Tymiński

radca prawny

www.prawalekarzy.pl

Lekarze wiedzą, że niektórych leków nie wolno łączyć z alkoholem, ponieważ może zmniejszać ich skuteczność, nasilać działanie lub wywoływać silne działania niepożądane. Wiedza ta nie jest jednak oczywista dla wszystkich pacjentów, co powoduje, że często nieświadomie łączą oni spożywanie alkoholu ze stosowaniem rozmaitych leków. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w przypadku pacjentów starszych oraz chorujących na choroby przewlekłe, którzy stale przyjmują wiele leków. Jak wynika z danych naukowych, nawet 25% hospitalizacji osób powyżej 65 r.ż. może być spowodowanych piciem alkoholu podczas farmakoterapii.1,2

W związku z tym należy przypomnieć, że lekarz ma obowiązek informowania pacjenta o dających się przewidzieć następstwach łączenia proponowanego leczenia ze spożyciem alkoholu.3 Nie ulega wątpliwości, że konieczność ograniczenia picia alkoholu albo...

Do góry