Spis treści

03/2014
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru: farmakoterapia
Dokumentacja medyczna
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Przypadek kliniczny
Profesjonalizm lekarski
Alergologia
Onkologia
Najczęstsze błędy
Dermatologia
Egzamin z medycyny