Egzamin z medycyny

Egzamin z medycyny

Pytania przygotował dr n. med. Piotr Burda, Ośrodek Kontroli Zatruć – Warszawa

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 49-letni mężczyzna, znaleziony w opuszczonym domku działkowym, został przywieziony do SOR w dość ciężkim stanie ogólnym, z zaburzeniami świadomości oraz zaburzeniami oddychania (oddech Kussmaula). Z tego względu nie można było przeprowadzić wywiadu. W badaniach stwierdzono: gazometria krwi tętniczej pH 6,9; aktualne HCO3 – 7 mEq/l; BE -20; glikemia – 240 mg/dl; kreatynina 2,4 mg/dl. Jakie należy zlecić badanie toksykologiczne w celu wstępnego rozpoznania przyczyny stanu pacjenta i możliwego zatrucia?

A. Oznaczenie alkoholu metylowego we krwi

B. Oznaczenie ilościowe paracetamolu

C. Oznaczenie ilościowe glikolu etylenowego i alkoholu metylowego

D. Oznaczenie amanityny

E. Oznaczenie ilościowe salicylanów

Komentarz:

Ciężka kwasica metaboliczna, której charakterystycznym objawem klinicznym jest oddech Kussmaula, występuje we wszystkich wymienionych zatruciach. W zatruciach paracetamolem i w zespole sromotnikowym kwasica metaboliczna pojawia się w późniejszym okresie choroby. Po spożyciu alkoholu metylowego, glikolu etylenowego oraz kwasu acetylosalicylowego zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej występują już po kilku godzinach od zatrucia. Ze względu na okoliczności zdarzenia (mężczyzna został znaleziony na działce) najbardziej prawdopodobną przyczyną zatrucia jest spożycie alkoholu metylowego, glikolu etylenowego lub ich mieszaniny. W pierwszej kolejności należy zlecić oznaczenie ilościowe alkoholu metylowego i glikolu etylenowego.


2. Do SOR zgłosiła się matka z kilkuletnim dzieckiem. Kobieta podejrzewała, że dziecko zostało ukąszone w okolicy stawu skokowego przez żmiję zygzakowatą. Lekarz stwierdził dwie punktowe zmiany oraz niewielkie zaczerwienienie tej okolicy, bez obrzęku. Czynność serca oraz ciśnienie tętnicze były prawidłowe. Właściwym postępowaniem jest:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz:

Czas wystąpienia objawów po ukąszeniu przez żmiję zygzakowatą może być różny. Duża część ukąszeń jest tzw. ukąszeniami suchymi, w których nie dochodzi [...]

Komentarz:

Rtęć metaliczna nie jest toksyczna, natomiast pary rtęci wchłaniające się drogami oddechowymi mogą być przyczyną podostrych lub przewlekłych zatruć. Istotną informacją [...]

Komentarz:

Oleander zawiera toksynę oleandrynę o działaniu kardiotoksycznym, podobnym do działania glikozydów naparstnicy. Difenbachia zawiera tzw. rafidy (nierozpuszczalne sole wapnia) o silnie drażniącym działaniu [...]

Komentarz:

Okoliczności zachorowania – spożycie potrawy grzybowej, gatunek spożytych grzybów i czas wystąpienia objawów – wskazują na możliwość zatrucia muchomorem sromotnikowym, z którym często [...]

Komentarz:

W zatruciach związkami methemoglobinotwórczymi specyficzną odtrutką jest chlorek metylotioninium (błękit metylenowy). Hydroksokobalamina stosowana jest w zatruciach związkami cyjanowymi, pirydoksyna – w zatruciu hydrazydem kwasu [...]

Komentarz:

W produktach chemii gospodarczej stosowanych do czyszczenia urządzeń sanitarnych znajduje się m.in. podchloryn sodu, z którego uwalnia się chlor w postaci par. Chlor należy [...]

Komentarz:

Objawy przemawiają za wystąpieniem zespołu cholinergicznego, dla którego charakterystyczne są: nasilenie aktywności gruczołów zewnątrzwydzielniczych (zaleganie w oskrzelach, znaczne łzawienie, ślinienie i potliwość skóry), [...]
Do góry