Dermatologia

Choroby skóry zlokalizowane na grzbietach rąk

prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, lek. Anna Kubik

I Katedra Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, I Katedra Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

OPIS PRZYPADKU

Do Kliniki Dermatologii zgłosił się 65-letni mężczyzna z powodu utrzymujących się od 3 miesięcy zmian skórnych, które zlokalizowane były głównie na grzbietach rąk, w miejscach wcześniejszych urazów (ryc. 1).

Wykwity miały charakter drobnych pęcherzyków i nadżerek (czarne strzałki). Ustępowały, pozostawiając blizny, przebarwienia i prosaki (czerwone strzałki). Na twarzy, w okolicy łuków brwiowych, widoczna była hipertrychoza (ryc. 2).

W wywiadzie pacjent podawał nadużywanie alkoholu, oddawanie moczu o ciemnym zabarwieniu oraz nadmierną wrażliwość na promieniowanie słoneczne. Badanie spektrofometryczne wykazało zwiększone stężenie porfiryn w dobowej zbiórce moczu (1680 μmol/l). W badaniu histopatologicznym stwierdzono pęcherz podnaskórkowy i obnażone, nieuszkodzone brodawki skóry uwypuklone do światła pęcherza.

Zmiany skórne zlokalizowane na grzbietach rąk można różnicować z:

1. Porfirią skórną późną

2. Rumieniem wielopostaciowym

3. Brodawkami płaskimi

4. Łuszczycą


Porfiria skórna późna

Porfiria skórna późna występuje u osób o pewnej predyspozycji genetycznej, a prowokowana jest najczęściej lekami hepatotoksycznymi (barbiturany, leki psychotropowe, estrogeny, sulfonamidy), alkoholem lub współistniejącym wirusowym zapaleniem wątro...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zmiany skórne zlokalizowane na grzbietach rąk można różnicować z:

1. Porfirią skórną późną

Rumień wielopostaciowy

Rumień wielopostaciowy jest reakcją alergiczną na różnorodne czynniki zewnątrzpochodne, najczęściej infekcyjne (wirus opryszczki, paciorkowce, grzyby) lub leki (sulfonamidy, penicyliny, tetracykliny). Zmiany [...]

Brodawki płaskie

Brodawki płaskie klinicznie mają wygląd małych, płaskich grudek koloru żółtawego lub koloru skóry o gładkiej powierzchni, które najczęściej lokalizują się na twarzy [...]

Łuszczyca

Łuszczyca jest genetycznie uwarunkowaną, zapalną chorobą skóry przebiegającą z okresami zaostrzeń i nawrotów. Przyczyną zmian jest nadmierna proliferacja komórek naskórka. Kliniczne objawy choroby [...]

Komentarz

Na podstawie obrazu klinicznego oraz wyników badań dodatkowych u pacjenta rozpoznano porfirię skórną późną. W procesie leczenia istotną rolę odgrywa wyeliminowanie czynnika uszkadzającego [...]
Do góry