Egzamin z medycyny

Egzamin z medycyny

Pytania przygotowała dr hab. n. med. prof. nadzw. Sylwia Kwiatkowska

Oddział Kliniczny Pneumonologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 63-letni mężczyzna, wieloletni palacz papierosów (30 paczkolat), został skierowany do poradni pulmonologicznej z powodu podwyższonej (38°C) od około tygodnia temperatury i kaszlu z odkrztuszaniem śluzowo-ropnej plwociny. W wywiadzie mężczyzna zgłosił stopniowo narastającą od kilku lat duszność wysiłkową, dotychczas się nie leczył. Pacjent mieszka z osobą chorą na mykobakteriozę, będącą w trakcie leczenia przeciwprątkowego. U chorego należy przede wszystkim podejrzewać:

A. Mykobakteriozę, a więc należy wykonać badanie plwociny na prątki (bezpośrednie i posiew) oraz zdjęcie płuc i podać leki przeciwprątkowe w takim samym zestawie jak osobie będącej źródłem zakażenia

B. Ze względu na codzienny kontakt z chorym na mykobakteriozę należy podejrzewać kolonizację układu oddechowego prątkami niegruźliczymi, co w konsekwencji może prowadzić do wytworzenia rozstrzeni oskrzeli i infekcyjnych zaostrzeń. W tej sytuacji należy zlecić badanie bakteriologiczne plwociny i podać antybiotyk o szerokim spektrum działania

C. Zaostrzenie infekcyjne u chorego z dotychczas nierozpoznaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i podać amoksycylinę

D. Infekcję wirusową i zastosować leczenie objawowe

E. U osoby chorej najprawdopodobniej na POChP, z upośledzoną lokalnie odpowiedzią immunologiczną, należy brać pod uwagę raczej częściej występujące zakażenie prątkami gruźlicy, które są znacznie bardziej wirulentne niż prątki niegruźlicze. Należy więc zbadać plwocinę na obecność prątków gruźlicy, a obecne dolegliwości leczyć antybiotykiem

KOMENTARZ:

Rozpoznanie można potwierdzić, wykonując badanie spirometryczne po podaniu leku rozkurczowego. POChP pozwoli rozpoznać obniżony wskaźnik FEV1/FVC <70. Mykobakterioza wywołana przez prątki niegruźlicze – MOTT (Mycobacterium other than tuberculosis)...

Do góry