Nowości w praktyce

Postępowanie w POChP: wytyczne GOLD 2014

dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Pulmonologii WUM

Opracowano na podstawie: Gold Executive Summary. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Dostępny na stronie: http://www.goldcopd.org/, www.goldcopd.com.

W najnowszej wersji wytycznych GOLD na szczególną uwagę zasługują zalecenia dotyczące stosowania glikokortykosteroidów systemowych, profilaktyki przeciwzakrzepowej oraz wspomagania żywieniowego.

Pierwsza wersja raportu GOLD (Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease) została opublikowana w 2001 roku. Od tego czasu każdego roku zespół światowych ekspertów uaktualnia najnowsze wytyczne dotyczące postępowania w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP). W 2006 roku oraz w 2011 roku raport GOLD został nie tylko uaktualniony, ale i zrewidowany. Ponownie przeanalizowano sposób podejścia do zagadnień rozpoznawania, leczenia oraz prewencji POChP.

Najnowsza wersja wytycznych, opublikowana w styczniu 2014 roku,1 nie zawiera wielu zmian w porównaniu z wersją opublikowaną w 2011 roku. Pojawiło się jednak kilka istotnych elementów, na które warto zwrócić uwagę. Najważniejsze z nich dotyczą stosowania glikokortykosteroidów (GKS) systemowych w leczeniu zaostrzeń POChP, wskazań do profilaktyki przeciwzakrzepowej w zaostrzeniach oraz korzyści wynikających z suplementacji żywieniowej w stabilnym okresie choroby. Raport GOLD dostępny jest na stronie www.goldcopd.com i każdy może pobrać aktualną wersję oraz poprzednie wersje wytycznych w postaci pliku PDF. Niestety wersje ogólnodostępne są chronione hasłem i żadne modyfikacje, np. podkreślanie czy kopiowanie tytułów publikacji, nie są możliwe, a na każdej stronie widoczny jest komunikat: Copyrighted material, do not alter or reproduce.

Jednym z bardzo istotnych zaleceń dotyczących leczenia zaostrzeń POChP jest określenie czasu stosowania oraz dawki glikokortykosteroidów systemowych. W najnowszej wersji raportu zalecana dawka to 40 mg prednizonu (lub równoważna dawka innego prepa...

Kolejnym bardzo istotnym punktem jest bardzo jednoznaczne stwierdzenie, że chorzy hospitalizowani z powodu zaostrzenia POChP powinni otrzymywać profilaktykę przeciwzakrzepową. Podstawą do sformułowania tych zaleceń były wyniki dwóch opracowań opub...

Drugie z badań stanowiących podstawę do sformułowania zaleceń o profilaktyce przeciwzakrzepowej zostało przeprowadzone w grupie 138 chorych hospitalizowanych z powodu zaostrzenia POChP.4 Autorzy przeprowadzili bardzo dokładnie zaplanowane badania ...

Do góry