Dokumentacja medyczna

Niemedyczne okoliczności wizyty

dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny, www.prawalekarzy.pl

Lekarze do dokumentacji medycznej rzadko wpisują informacje o niemedycznych okolicznościach zaistniałych podczas wizyty, skupiając się na zgłaszanych objawach, rozpoznaniu i leczeniu. O ile w trakcie wizyty odnotowywanie np. tego, że pacjent jest zdenerwowany, krzyczy, zapomniał przynieść wynik badania czy zgubił skierowanie na badanie, wydaje się nieistotne, o tyle w procesie sądowym informacje te stają się kluczowe, gdyż dzięki nim można oddalić nieuzasadnione roszczenia pacjentów.

W jednej ze spraw sądowych 58-letni pacjent z pląsawicą Huntingtona i zaawansowanym rakiem prostaty pozwał lekarza o zbyt późne rozpoznanie u niego choroby nowotworowej. W trakcie procesu zarzucono lekarzowi, że kilkukrotnie zlecał oznaczenie stęż...

W innej sprawie sądowej pozwano lekarza za to, że nie rozpoznał u 63-letniego pacjenta (palącego od 45 lat) raka płuc i nie skierował go na odpowiednią terapię, lecz kontynuował leczenie POChP. W trakcie procesu zarzucono lekarzowi, że zlekceważył...

Do góry