Radiologia

Niedokrwienie czy zapalenie? – oto jest pytanie

dr n. med. Magdalena Zagrodzka dr n. med. Jacek Brzeziński technik Małgorzata Czyżewska

EUROMEDIC International Polska, Mazowieckie Centrum Medyczne, Pracownia Rezonansu Magnetycznego w Warszawie

Adres do korespondencji: dr n. med. Magdalena Zagrodzka, e-mail: m.zagrodzka@gmail.com

OPIS PRZYPADKU

Pacjent w wieku 61 lat z nadciśnieniem tętniczym zgłosił się w marcu 2013 r. na szpitalny oddział ratunkowy szpitala powiatowego z powodu silnego osłabienia.

Przy przyjęciu pacjent skarżył się na złą tolerancję wysiłku od ok. 6 miesięcy. Ponadto okresowo obserwował krew w stolcu. Około tygodnia przed przyjęciem doszło do zaostrzenia zaburzeń oraz pojawiło się krwioplucie. Po leczeniu cyprofloksacyną nastąpiła poprawa stanu ogólnego z ustąpieniem krwioplucia.

Trzy lata wcześniej w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu na oddziale chorób wewnętrznych, po przyjęciu z powodu podobnych dolegliwości (osłabienie, krwioplucie) w celu ich diagnostyki, wykonano u niego badania: kolonoskopowe, gastroskopowe i bronchoskopowe. Po konsultacji kardiologicznej skierowano go też na dalszą diagnostykę w tym zakresie. W wykonanym w ramach diagnostyki kardiologicznej badaniu echokardiograficznym stwierdzono: 1) hipokinezę ściany dolnej i tylnej części ściany przedniej lewej komory, 2) nieznaczną niedomykalność zastawek dwudzielnej i trójdzielnej, 3) poszerzenie lewej komory, 4) poszerzenie lewego przedsionka, 5) upośledzenie kurczliwości lewej komory z obniżeniem frakcji wyrzutowej do 35% i 6) wzmożone beleczkowanie ściany lewej komory w okolicy przykoniuszkowej. Grubość ściany lewej komory była w granicach normy. Nie stwierdzono również zmian w obrębie prawego przedsionka i prawej komory oraz aorty i pnia płucnego. W badaniach endoskopowych stwierdzono zapalenie dwunastnicy z nadżerkami (wiele lat temu chory był leczony z powodu zakażenia Helicobacter pylori) oraz polipy w jelicie grubym. Z rozpoznaniem kardiomiopatii rozstrzeniowej z poprawą kliniczną pacjenta wypisano do domu.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jakie badanie należałoby zlecić u pacjenta po wykonaniu badania echokardiograficznego?

a. EKG wysiłkowe

Jakich zmian można się spodziewać w wyniku badania MR serca u chorego z rozpoznaną chorobą wieńcową?

a. Ogniskowych, śródściennych obszarów opóźnionego wzmocnienia kontrastowego

Jakich zmian można się spodziewać w wyniku badania MR serca u chorego z przebytym zapaleniem mięśnia sercowego?

a. Uogólnionego podwsierdziowego wzmocnienia kontrastowego w sekwencji opóźnionego wzmocnienia

Rola badania MR w różnicowaniu zmian zapalnych i niedokrwiennych

W wytycznych ACC/AHA dotyczących diagnostyki i leczenia przewlekłej niewydolności serca u osób dorosłych wskazuje się na przydatność MR w ocenie:
Do góry