Dokumentacja medyczna

Pacjent nie przestrzega zaleceń

dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny, www.prawalekarzy.pl

Pacjentów można klasyfikować na przykład ze względu na wiek, płeć, wykształcenie czy rozpoznane choroby. Jedną z klasyfikacji, którą lekarze często się posługują, jest to, czy dany pacjent przestrzega zaleceń. W środowisku medycznym lubi się takich chorych, którzy skrupulatnie robią to, co zaleca im lekarz. Niestety wydaje się, że tego rodzaju pacjenci są w mniejszości.

Lekarz musi mieć świadomość, że wielu pacjentów nie stosuje się do zaleceń nawet w przypadku chorób, w których może mieć to dramatyczne i dość szybkie negatywne skutki (np. w przypadku przewlekłej białaczki szpikowej zaleceń nie przestrzega aż 31% pacjentów1). Z badań naukowych prof. Przemysława Kardasa z Łodzi wynika, że w Polsce nie przestrzega zaleceń:2

Do góry