Konsultacje – inni specjaliści do internistów

Pytania internisty do laryngologa

dr n. med. Maciej Pabiszczak

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Adres do korespondencji: dr n. med. Maciej Pabiszczak, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

1. Czy laryngolog może pomóc w leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego?

Obturacyjny bezdech senny zaliczany jest do najczęściej spotykanych zespołów chorobowych związanych z zaburzeniami funkcji oddechowej okresu snu. Ocenia się, że choroba ta występuje u ok. 2% kobiet i 4% mężczyzn w średnim wieku. Leczenie obturacyjnego bezdechu sennego oparte jest na dwóch zasadniczych rodzajach terapii – zachowawczej (z zastosowaniem specjalnej aparatury generującej dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych [nCPAP – noninvasive continuous positive airway pressure]) oraz chirurgicznej. W trakcie rutynowej konsultacji laryngologicznej pacjenci, u których stwierdza się odmienność budowy anatomicznej (np. skrzywienie przegrody nosowej) lub stany patologiczne uznane za kluczowe dla patomechanizmu obturacji dróg oddechowych (np. wydłużony języczek, przerost migdałków podniebiennych), kwalifikowani są do leczenia operacyjnego laryngologicznego. Najczęściej wykonywanymi zabiegami są: plastyka podniebienia miękkiego i języczka (LAUP – laser-assisted uvulopalatoplasty), plastyka podniebienia miękkiego, języczka i gardła (UPPP – uvulopalatopharyngoplasty) i zabiegi poprawiające drożność nosa (operacja przegrody nosa, plastyka małżowin nosowych, wewnątrznosowa czynnościowa chirurgia endoskopowa zatok [FESS – functional endoscopic sinus surgery]).

2. Kiedy chorego z przeziębieniem należy skierować do laryngologa?

Przeziębienie jest ostrym zakażeniem wirusowym górnych dróg oddechowych wymagającym wyłącznie leczenia objawowego, tj. zastosowania leków przeciwzapalnych, przeciwgorączkowych i miejscowo odkażających. Objawami niepokojącymi, świadczącymi o wtórnym nadkażeniu bakteryjnym i rozwijających się powikłaniach, są najczęściej silny ból ucha wywołany niedrożnością trąbki słuchowej, który może prowadzić do ostrego zapalenia ucha środkowego, oraz silne bóle głowy, wzmagające się przy jej pochylaniu, które w powiązaniu z ropnym katarem mogą wskazywać na ostre zapalenie zatok przynosowych. W obu tych przypadkach niezbędna jest pomoc laryngologa i wdrożenie leczenia specjalistycznego, nierzadko zabiegowego (np. paracenteza, punkcja zatok).

3. Czy każdy lekarz może leczyć zapalenie ucha środkowego?

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

2. Kiedy chorego z przeziębieniem należy skierować do laryngologa?

Przeziębienie jest ostrym zakażeniem wirusowym górnych dróg oddechowych wymagającym wyłącznie leczenia objawowego, tj. zastosowania leków przeciwzapalnych, przeciwgorączkowych i miejscowo odkażających. Objawami niepokojącymi, [...]

4. Kiedy osobę dorosłą powinniśmy skierować do laryngologa w celu usunięcia migdałków podniebiennych?

Najczęstszymi wskazania do usunięcia migdałków podniebiennych u osoby dorosłej są:

5. Czy u osoby dorosłej może być konieczne usunięcie migdałka gardłowego?

Zabieg usunięcia migdałka gardłowego, tzw. adenotomię, najczęściej przeprowadza się u dzieci w wieku 3-7 lat. W okresie dojrzewania migdałek gardłowy stopniowo się zmniejsza i ulega [...]

6. Co zalecić choremu z przewlekłą niedrożnością nosa?

Należy określić przyczynę zaburzeń drożności nosa, zwracając szczególną uwagę na sezonowość występowania dolegliwości. Jeżeli u danego pacjenta okaże się, że rzeczywiście mają [...]

7. Czy zaleca się regularne usuwanie woskowiny z przewodu słuchowego zewnętrznego, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Usuwanie woskowiny z przewodu słuchowego zewnętrznego zaleca się u pacjentów, u których pojawiło się nagłe, zwykle jednostronne pogorszenie słuchu, oraz u pacjentów, u których w badaniu otoskopowym [...]

8. Który lek zalecić choremu z ostrym zwykłym nieżytem nosa?

Leczenie zależy od przyczyny wywołującej; przy najczęstszej etiologii zakażenia wirusowego prowadzi się terapię objawową. Stosuje się krople lub aerozole do nosa, [...]

9. Który lek zalecić choremu z alergicznym nieżytem nosa?

Czynnikiem wyzwalającym alergiczny nieżyt nosa jest kontakt błony śluzowej z określonym alergenem. Wyeliminowanie go powoduje zmniejszenie lub ustąpienie dolegliwości. Leki z grupy antagonistów [...]

10. Czy wystąpienie krwawienia z nosa podczas przeziębienia jest wskazaniem do skierowania pacjenta do laryngologa?

Krwawienie z nosa podczas zakażenia spowodowane jest zwykle poszerzeniem naczyń krwionośnych błony śluzowej i zasychaniem wydzieliny w nosie, co w trakcie jej usuwania sprzyja mechanicznym [...]
Do góry