Dokumentacja medyczna

Udzielanie informacji innym osobom

dr n. praw. Radosław Tymiński

radca prawny
www.prawalekarzy.pl

W dokumentacji medycznej można zamieszczać nie tylko informacje związane ze stanem zdrowia pacjenta i udzielonymi mu świadczeniami zdrowotnymi, lecz także inne dane, istotne z punktu widzenia lekarza. Jedną z takich informacji, która ze względu na bezpieczeństwo prawne lekarza zawsze powinna znaleźć się w dokumentacji medycznej, jest adnotacja o wyrażeniu przez pacjenta zgody na informowanie o jego stanie zdrowia rozmaitych osób, które przychodzą o nie zapytać.

W praktyce najczęściej jednak wygląda to tak, że starsza osoba z pełnym kontaktem słowno-logicznym leży na oddziale, a w tym czasie do jej lekarza prowadzącego przychodzą osoby chcące dowiedzieć się o jej stan zdrowia: mąż lub żona, dzieci, wnuki,...

Do góry