Dermatologia

Kontaktowe zapalenie skóry

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

I Katedra Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

OPIS PRZYPADKU

Pacjentka, lat 30, zgłosiła się do izby przyjęć Kliniki Dermatologii i Wenerologii z powodu rozsianych zmian o charakterze obrzękowych rumieni i pęcherzy. Wykwity pojawiły się nagle w godzinach wieczornych. Zlokalizowane były na tułowiu i kończynach (ryc. 1-3).

Chora zgłaszała ból i pieczenie skóry. W tym dniu była słoneczna pogoda, a kobieta wykonywała prace w ogrodzie. W wywiadzie nie podawała żadnych chorób ogólnoustrojowych ani też przyjmowania leków lub preparatów ziołowych.

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić następujące choroby skóry:

1. Fitofotodermatozę (fototoksyczne lub fotoalergiczne zapalenie skóry)

2. Półpasiec

3. Pęcherzycę zwykłą

4. Pemfigoid pęcherzowy

Fitofotodermatozy

Fitofotodermatozy to zmiany skórne będące wynikiem kontaktu rośliny ze skórą eksponowaną na działanie promieniowania słonecznego w zakresie UVA (320-400 nm). Reakcje o tym charakterze mogą być wywołane w mechanizmie fototoksycznym lub fotoalergicznym.

Odczyny fototoksyczne prowadzą do ostrej reakcji zapalnej, która ogranicza się do miejsca działania promieniowania. Zmiany rozwijają się szybko, w ciągu kilku godzin, a klinicznie przypominają oparzenie słoneczne, tj. mają postać rumieni, obrzęków...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Półpasiec

Jest chorobą osób w starszym wieku. Pacjenci podają w wywiadzie przebytą ospę wietrzną. Obie choroby wywoływane są przez ten sam wirus, który po [...]

Pęcherzyca zwykła

Jest to choroba autoimmunologiczna o poważnym rokowaniu, która w przypadku braku stosownej terapii może prowadzić do zgonu. Jej przyczyną jest obecność autoprzeciwciał skierowanych [...]

Pemfigoid

Pemfigoid jest chorobą pęcherzową, występującą głównie u osób starszych, często współistniejącą z nowotworami narządów wewnętrznych (choroba paraneoplastyczna). Początkowo zmiany mają charakter nacieczonych rumieni, [...]
Do góry