Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowała dr n. med. Elżbieta Radzikowska

III Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

Adres do korespondencji: dr n. med. Elżbieta Radzikowska, III Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.


1. 56-letni mężczyzna, palacz tytoniu (30 paczkolat), kierowca ciężarówki, dotychczas bez dolegliwości ze strony układu oddechowego, doznał w wypadku komunikacyjnym urazu klatki piersiowej. Z tego względu skierowano go na badanie TK klatki piersiowej. Badaniem tym nie wykryto zmian urazowych, natomiast uwidoczniono w płacie górnym lewym guzek o typie matowej szyby o średnicy poniżej 5 mm. Jakie powinny być zalecenia?

a. Nie ma potrzeby dalszych badań, należy zalecić zaprzestanie palenia tytoniu

b. Zalecić kontrolne badanie TK za 3 miesiące

c. Zalecić kontrolne badanie TK za 3 miesiące i potem raz do roku przez 3 lata

d. Zalecić zaprzestanie palenia tytoniu i kontrolne badanie TK za rok

e. Zalecić zaprzestanie palenia tytoniu i kontrolne badanie TK za 6 miesięcy

KOMENTARZ:

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami International Association for Study on Lung Cancer (IASLC), Amercican Thoracic Society (ATS) i European Respiratory Society (ERS) stwierdzenie guzka o typie matowej szyby badaniem TK klatki piersiowej z użyciem cienkich warstw o grubości 1 mm nie skutkuje potrzebą dalszych badań.

Jeśli badanie TK było wykonane inną techniką, zaleca się powtórzenie badania techniką cienkich warstw w celu pełnego potwierdzenia, czy guzek nie ma charakteru litego, co wiązałoby się z odmiennym sposobem postępowania (tab. 1).

Nieco inne podejście proponują autorzy wytycznych Amercian College of Chest Physician. Przedstawiają oni, aby – poza wielkością guzka oraz jego charakterem – w ostatecznych zaleceniach uwzględniać wiek i płeć chorego, palenie tytoniu, ekspozycję zawodową oraz występowania raka płuca wśród krewnych pierwszego stopnia badanej osoby. Opisywany chory jest w wieku, w którym występuje istotnie zwiększone ryzyko zachorowania na raka płuca (średnia wieku mężczyzn chorych na raka płuca w Polsce wynosi około 64 lat), pali papierosy (96% chorych na raka płuca jest palaczami tytoniu) i dodatkowo uprawia zawód o zwiększonym ryzyku zachorowania (szacuje się, że około 10% raków płuc jest związanych z ekspozycją zawodową). Mieści się więc w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na raka.

Do góry