Dermatologia

Niepożądane działanie leków stosowanych miejscowo

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

I Katedra Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, I Katedra Dermatologii i Wenerologii UW w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

OPIS PRZYPADKU

Pacjent, lat 70, zgłosił się na izbę przyjęć Kliniki Dermatologii i Wenerologii z powodu rozsianych zmian o typie grudek i większych ognisk naciekowo-zapalnych zlokalizowanych na plecach (ryc. 1) oraz rozsianych zmian zanikowych skóry i podbiegnięć krwawych, które rozmieszczone były nieregularnie na kończynach i tułowiu (ryc. 2, 3).

Wykwity nie były przyczyną żadnych dolegliwości podmiotowych. Zmiany pojawiały się stopniowo. W wywiadzie mężczyzna podawał, że od wielu lat choruje na łuszczycę i z tego powodu leczył się początkowo u dermatologa, który zlecał maści zawierające glikokortykosteroidy. Ze względu na to, że maści były skuteczne i powodowały wchłanianie wykwitów łuszczycowych, terapię kontynuował samodzielnie, stosując te same leki w opatrunkach okluzyjnych przez wiele miesięcy. Po roku samodzielnej terapii zauważył liczne, stopniowo zajmujące coraz większe powierzchnie skóry zmiany wybroczynowe i zasinienia skóry. W wykonanych podstawowych badaniach laboratoryjnych nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zaniki skóry po długotrwałym stosowaniu glikokortykosteroidów

Miejscowo stosowane preparaty glikokortykosteroidowe zostały wprowadzone do leczenia różnorodnych chorób skóry w 1952 r. Ze względu na szeroki zakres działania i dużą efektywność [...]

Zmiany pourazowe

Liczne zasinienia skóry mogą być wyrazem ogólnych potłuczeń w wyniku doznanych urazów.

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna (samoistna plamica małopłytkowa, immunologiczna plamica małopłytkowa, idiopatyczna plamica małopłytkowa, choroba Werlhofa; ITP – idiopathic thrombocytopenic purpura) jest chorobą [...]

Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn

Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn (acrodermatitis chronica atrophicans) jest późną manifestacją zakażenia krętkiem Borrelia afzelii, przenoszonym na ludzi przez kleszcze. Zmiany [...]
Do góry