Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowała dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak

Warszawski Ośrodek Proktologii, Szpital św. Elżbiety w Warszawie

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, Warszawski Ośrodek Proktologii, Szpital św. Elżbiety w Warszawie, ul. Goszczyńskiego 1, 02-616 Warszawa

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 31-letni mężczyzna zgłosił się do szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) z powodu silnego bólu w odbycie i niewielkiego krwawienia świeżą krwią nasilającego się po defekacji. Dolegliwości zaczęły się tydzień temu po oddaniu twardego stolca. Pacjent nie gorączkuje. Stan ogólny dobry, brzuch miękki, bez oporów, bez objawów otrzewnowych. W badaniu per rectum stwierdza się ostrą szczelinę odbytu. Jakie będzie najwłaściwsze postępowanie w tym przypadku?

a. Przyjęcie na oddział chirurgiczny i przeprowadzenie operacji w trybie pilnym

b. Wyznaczenie pacjentowi terminu kolonoskopii

c. Wyznaczenie pacjentowi planowej operacji

d. Zaordynowanie leczenia zachowawczego (dieta przeciwzaparciowa, antagoniści kanałów wapniowych w postaci maści działających miejscowo) i skierowanie na wizytę kontrolną do przyszpitalnej poradni chirurgicznej

e. Przyjęcie do szpitala i wykonanie dywulsji odbytu

Komentarz:

Leczeniem z wyboru w ostrej szczelinie odbytu jest postępowanie zachowawcze, polegające na tzw. farmakologicznej sfinkterotomii, czyli obniżeniu napięcia mięśnia zwieracza wewnętrznego za pomocą leków działających miejscowo. Do takich leków należą m.in. antagoniści kanałów wapniowych w postaci maści działających miejscowo, np. 2% diltiazem. Niezbędne są też zalecenia dietetyczne (dużo płynów, dieta wysokobłonnikowa).

Operację szczeliny, związaną z przecięciem mięśnia zwieracza wewnętrznego i możliwym powikłaniem pooperacyjnym w postaci nietrzymania gazów, wykonuje się u wyselekcjonowanej grupy pacjentów, u których leczenie zachowawcze jest nieskuteczne.

Diagnostyki endoskopowej (rektoskopii, kolonoskopii) nie wykonuje się w ostrym stanie choroby, gdyż samo przygotowanie do tych badań może nasilić stan zapalny. Badania te należy wykonać u pacjenta po ustąpieniu stanu zapalnego.2. 22-letnia kobieta...

Do góry