Medycyna po Dyplomie Nr 05 (maj) / 2015

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2015
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru
Prawo dla lekarza
Farmakoterapia
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Kierowanie do specjalisty
Dermatologia
Onkologia
Mikrobiologia w codziennej praktyce
Diabetologia
Radiologia
Psychiatria
Reumatologia
Przypadek kliniczny
Farmakoterapia
Egzamin z medycyny