Nowości w praktyce

Ospa wietrzna u kobiet w ciąży

dr hab. n. med. Mariola Pawlaczyk1
dr hab. n. med. Michał Pawlaczyk2

1 Zakład Profilaktyki Chorób Skóry Katedry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Oddział Ginekologiczno-Położniczy SPZOZ w Szamotułach

Na podstawie: Byrne BMP, Crowley PA, Aitken C. Chickenpox in pregnancy. Green-top guideline No. 13. January 2015. https://www.rcog.org.uk/

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Mariola Pawlaczyk, Zakład Profilaktyki Chorób Skóry Katedry Geriatrii i Gerontologii, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań.

Ospa wietrzna w ciąży zagraża zdrowiu ciężarnej i płodowi.

W uaktualnionych rekomendacjach zwrócono uwagę na potrzebę czynnego uodpornienia poprzez szczepienia kobiet podatnych na zakażenie wirusem ospy wietrznej w wieku rozrodczym planujących ciążę.

Wstęp

Ospa wietrzna (varicella) jest chorobą wirusową o bardzo dużej zakaźności. Choroba występuje przy pierwszym kontakcie z wirusem ospy wietrznej i półpaśca (VZV – varicella-zoster virus), zaliczanego do α-herpeswirusów z rodziny Herpesviridae, określanego jako human Herpes virus 3 (HHV 3). Do zakażenia dochodzi na drodze kropelkowej wydzieliną z dróg oddechowych osoby chorej, przez bezpośredni kontakt z płynem wykwitów pęcherzykowych albo pośrednio przez kontakt z przedmiotami zakażonymi treścią pęcherzykową. Pierwotne zakażenie VZV (ospa wietrzna) charakteryzuje się gorączką, dreszczami, bólami mięśniowymi i polimorficzną, swędzącą osutką, początkowo plamisto-grudkową, przechodzącą w wykwity pęcherzykowe, a następnie w strupy. Wysypka rozpoczyna się na głowie i przechodzi na tułów i kończyny, zajmuje także błony śluzowe. Czas inkubacji wynosi od 1 do 3 tygodni, a choroba jest zakaźna na 48 godzin przed wystąpieniem osutki i do czasu przyschnięcia pęcherzyków w strupy. Wirus w stanie uśpienia pozostaje w zwojach nerwów czuciowych i przy reaktywacji odpowiada za wystąpienie objawów półpaśca.1 Ryzyko zakażenia VZV przy kontakcie z chorym na półpasiec jest niewielkie, jeśli zmiany skórne lokalizują się w miejscach osłoniętych odzieżą, możliwe jednak, jeśli choruje osoba z upośledzoną odpornością oraz przy lokalizacji zmian skórnych na twarzy i półpaścu rozsianym.2 Większość zachorowań dotyczy dzieci i w tej grupie ospa wietrzna ma zwykle łagodny, samoograniczający się przebieg. U dorosłych objawy kliniczne ospy wietrznej są zazwyczaj bardziej nasilone niż u dzieci i wystąpić mogą powikłania: najczęściej zapalenie płuc, rzadziej kłębuszkowe zapalenie nerek, zapalenie nerwu wzrokowego i rogówki, stawów, mięśnia sercowego, trzustki, jąder, wątroby i naczyń.1 Szczególnie narażone są osoby z wrodzonymi lub nabytymi niedoborami odporności. Badania przeprowadzone w Anglii i Walii wykazały, że u ponad 90% populacji powyżej 15 r.ż. stwierdza się w surowicy przeciwciała klasy IgG przeciw VZV.3 Badania ciężarnych we Francji i Hiszpanii potwierdziły odporność na ospę wietrzną u odpowiednio 98,8% i 96,1%.4,5 Mimo że kontakt z VZV w czasie ciąży jest częsty, szczególnie jeśli kobiety mają małe dzieci, nad którymi sprawują opiekę, to pierwotne zakażenie w ciąży nie zdarza się często i szacowane jest na 3 na każde 1000 ciąż.6 Kobiety mieszkające w krajach tropikalnych i subtropikalnych są częściej seronegatywne i dlatego bardziej podatne na zachorowanie.7 Ospa wietrzna w ciąży zagraża zdrowiu ciężarnej i płodowi.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zapobieganie zachorowaniu na ospę wietrzną w ciąży

Szczepienia przeciw ospie wietrznej przed ciążą lub po porodzie powinny być proponowane kobietom, u których w surowicy nie stwierdza się przeciwciał przeciw VZV [...]

Ciężarna, u której wystąpiła ospa wietrzna

Lekarze powinni być świadomi, że ospa wietrzna u osób dorosłych wiąże się z możliwością powikłań, takich jak zapalenie płuc, wątroby czy mózgu, a w rzadkich [...]

Ryzyko dla płodu i dziecka związane z ospą wietrzną matki

Ciężarna powinna zostać poinformowana o tym, że ospa wietrzna nie zwiększa ryzyka poronień samoistnych w pierwszym trymestrze ciąży. Ryzyko zespołu ospy wietrznej u płodu [...]

Komentarz

Jak wynika ze statystyk Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny i Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi [...]
Do góry