Prawo dla lekarza

Zapobieganie szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych

dr n. praw. Radosław Tymiński

radca prawny

www.prawalekarzy.pl

Adres do korespondencji: prawa.lekarza@gmail.com

Zgodnie z obowiązującym prawem osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są zobowiązane do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, a czynności te powinny być dokumentowane i mogą podlegać kontroli.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi1 (dalej: u.z.z.) nakłada na wszystkie praktyki lekarskie i pielęgniarskie obowiązek, o którym często się zapomina. Warto więc przypomnieć, że zgodnie z art. 11 ust. 1 u.z.z. osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są zobowiązane do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (dalej: działania profilaktyczne). Nie ulega wątpliwości, że lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską albo indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską jest „osobą udzielającą świadczeń zdrowotnych”, o której mowa w tym przepisie.

W związku z powyższym warto pamiętać, że w art. 11 ust. 2 u.z.z. wskazano konkretne działania profilaktyczne, które muszą być podejmowane przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych. Działania te to przynajmniej:

1) ocena ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych

2) monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń

Do góry