Przypadek kliniczny

Cykl „Przypadek kliniczny” koordynowany przez prof. dr. hab. n. med. Michała Myśliwca, Klinika Nefrologii i Transplantologii UM w Białymstoku

Przypadek olbrzymiego perlaka ucha środkowego

dr n. med. Piotr Pietkiewicz

dr n. med. Krzysztof Kuśmierczyk

dr n. med. Jarosław Miłoński

lek. Joanna Michalska

lek. Anna Jałocha-Kaczka

prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź.

OPIS PRZYPADKU

Mężczyzna, lat 51, został przyjęty do Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii w trybie pilnym z powodu silnych dolegliwości bólowych ucha lewego i lewej połowy głowy, ropnych wycieków z ucha lewego, pogorszenia słuchu tego ucha oraz zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.

Dolegliwości stopniowo nasilały się od około 2 tygodni i towarzyszyła im gorączka do 40°C. Chory ambulatoryjnie był leczony antybiotykiem, przyjmował cefuroksym.

Uprzednio nie przebył żadnych operacji ucha, wycieki z niego występowały okresowo od kilkunastu lat. Pacjent leczony były wówczas zachowawczo.

W badaniu otoskopowym stwierdzono: przewód słuchowy zewnętrzny lewy wypełniony wydzieliną ropną, po odessaniu i oczyszczeniu uwidoczniono twór polipowaty wypełniający prawie w całości przewód słuchowy.

Ucho prawe: przewód słuchowy zewnętrzny szeroki, błona bębenkowa szaromatowa bez cech stanu zapalnego. Oczopląs samoistny nieobecny. Próby statyczno-dynamiczne – chwianie się we wszystkich kierunkach, bez zaznaczonej lateralizacji. Objawy oponowe ujemne.

W badaniu metodą tomografii komputerowej kości skroniowej opisano (ryc. 1): po stronie lewej cała jama bębenkowa wypełniona nieprawidłową tkanką, mogącą odpowiadać wydzielinie/ziarninie zapalnej; w jej obrębie zarysowują się kosteczki słuchowe; w tym badaniu ich obraz, kształt nie są prawidłowe, jednak ich zobrazowanie może być nieprecyzyjne z powodu otaczających zmian zapalnych; wyrostek sutkowaty z cechami sklerotycznej przebudowy kostnej, całkowicie bezpowietrzny, z ubytkiem w jego górnej części, również wypełnionym nieprawidłową tkanką, od strony tylnego dołu czaszki brak tylnej ściany wyrostka na obszarze około 12 × 8 mm; w tym miejscu widoczne uwypuklenie zarysu opony twardej na poziomie zatoki esowatej – prawdopodobne szerzenie się procesu chorobowego, ściana zatoki od strony jamy czaszki bez widocznych cech uszkodzenia; struktury tylnego dołu czaszki bez widocznych zmian patologicznych; rezerwa płynowa przymózgowa w tylnym dole czaszki zachowana.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Przewlekłe perlakowe zapalenie ucha środkowego jest chorobą, która w swoim wieloletnim przebiegu może powodować uszkodzenie narządu słuchu i równowagi. Niejednokrotnie poza uszkodzeniem układu [...]
Do góry