Dermatologia

Zmiany na twarzy, które najczęściej budzą niepokój pacjentów

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

lek. Marek Kot

I Katedra Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź.

OPIS PRZYPADKU

Do poradni przy Klinice Dermatologii i Wenerologii zgłosiła się 84-letnia kobieta z powodu stopniowo szerzącej się zmiany zlokalizowanej u nasady nosa.

Wykwit pojawił się przed 3 laty. Początkowo miał postać zgrubienia naskórka, a następnie guzka, w obrębie którego rozwinęła się nadżerka. Obecnie zwraca uwagę grubouwarstwiony strup, który przy każdorazowej próbie mechanicznego usunięcia lub drobnego urazu krwawi (ryc. 1).

Zmiana nigdy nie powodowała dolegliwości, stąd też chora nie odczuwała wcześniej potrzeby uzyskania porady specjalistycznej.

W wywiadzie pacjentka podawała, że w ciągu całego życia narażona była na częste i wielokrotne ekspozycje na promieniowanie słoneczne.

U pacjentki, której przypadek opisano, w rozpoznaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę następujące jednostki chorobowe:

1. Rak podstawnokomórkowy

2. Znamię melanocytowe

3. Plama soczewicowata

4. Ziarniniak naczyniowy

Rak podstawnokomórkowy

Rak podstawnokomórkowy (BCC – basal cell carcinoma) jest często spotykanym i wolno rosnącym nowotworem skóry, powstałym na skutek miejscowej proliferacji keratynocytów warstwy podstawnej. Z uwagi na mały stopień złośliwości i ograniczony rozrost, ...

Obraz kliniczny raka podstawnokomórkowego jest różnorodny. Najczęściej spotykana jest postać guzkowa, którą tworzą perłowe lub woskowe guzki otoczone perełkowatym wałem. Guzki mają tendencję do tworzenia owrzodzenia w części centralnej, które pokr...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Znamię melanocytowe Unny (Unna’a nevus)

Znamiona melanocytowe (popularnie zwane pieprzykami) związane są z łagodną proliferacją melanocytów. Charakteryzują się dużą różnorodnością odmian klinicznych i histopatologicznych. Aczkolwiek część z nich występuje [...]

Plama soczewicowata

Plama soczewicowata (lentigo simplex) jest najmniej nasilonym przejawem proliferacji melanocytów. Powstaje na skutek działania czynników uszkadzających skórę (lentigo solaris) lub starzenia [...]

Ziarniniak naczyniowy

Ziarniniak naczyniowy (granuloma teleangiectodes) jest gwałtownie powiększającym się, miękkim guzkiem powstałym najczęściej na skutek drobnego urazu. Zmiana nie przekracza średnicy 1 [...]
Do góry