Reumatologia

Rola fizjoterapii w niespecyficznych zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski

Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski, Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn.

W leczeniu niespecyficznych zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa oprócz farmakoterapii z dużym powodzeniem stosuje się zróżnicowane metody fizjoterapii.

CELE ARTYKUŁU

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien umieć:

  • rozpoznać przypadki niespecyficznych bólów krzyża
  • omówić skuteczność fizjoterapii w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa
  • wymienić najczęściej stosowane metody fizjoterapii w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa

WPROWADZENIE

Bóle dolnego odcinka kręgosłupa (bóle krzyża) można zaszeregować jako specyficzne – objawowe, spowodowane chorobą lub urazem – oraz niespecyficzne, gdzie dominują zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa. Do gabinetów lekarskich i poradni rehabilitacyjnych najczęściej trafiają pacjenci z dyskopatią lędźwiową oraz ci, u których oprócz zmian zwyrodnieniowych nie stwierdzono żadnej innej patologii. W podstawowej opiece zdrowotnej jeżeli lekarz rodzinny nie ma zadowalających efektów terapeutycznych, pacjentów z bólami dolnego odcinka kręgosłupa kieruje w pierwszej kolejności do neurologa, neurochirurga, ortopedy, a rzadziej do specjalisty rehabilitacji medycznej.1 Współczesna medycyna napotyka duże trudności diagnostyczne i terapeutyczne w bólach krzyża. Najczęściej wynika to ze skąpych objawów klinicznych, mnogości struktur stanowiących źródło bólu, znacznego rozpowszechnienia zjawiska oraz małej skuteczności terapeutycznej.2,3 Bóle dolnego odcinka kręgosłupa, gdzie w badaniach obrazowych oprócz zmian zwyrodnieniowych nie napotkano innych patologii, przyjęto określać mianem niespecyficznych bólów krzyża.4 Ostatnio do ich oceny skonstruowano specjalne narzędzie, tzw. indeks MIL (mechanical and inflammatory low back pain index), pozwalający odróżnić komponent zapalny od mechanicznego.5

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa nie tłumaczą do końca mechanizmu powstawania bólu, ponieważ mają one charakter postępujący z wiekiem, a zespoły bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa mogą powstawać okresowo i ustępować. Co ciekawe, w badaniach klinicznych nie stwierdzono korelacji między rozległością zmian zwyrodnieniowych, miejscem ich występowania a obecnością i intensywnością bólu.3,6 Uważa się, że rozpoznanie zmian zwyrodnieniowych i towarzyszących im zespołów bólowych kręgosłupa nie zwalnia lekarza z obowiązku stałego weryfikowania tak ustalonego rozpoznania.7

W leczeniu niespecyficznych bólów krzyża wiodącą metodą terapii jest postępowanie zachowawcze, w którym dominuje farmakoterapia oraz szeroka gama metod z zakresu fizjoterapii. Najwięcej kontrowersji wzbudzają zabiegi z fizykoterapii, gdzie w więks...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

LECZENIE ZACHOWAWCZE

Ze względu na wielowątkową etiopatogenezę choroby zwyrodnieniowej (przeciążeniowej) kręgosłupa w terapii zespołów bólowych stosuje się odpowiednie postępowanie farmakologiczne i fizjoterapeutyczne oraz ustala zalecenia [...]

FIZJOTERAPIA

W okresie ostrym, jeżeli obowiązuje parodniowy reżim łóżkowy (zwracamy uwagę na właściwy dobór materaca), uczymy pacjenta przyjmowania korzystnych pozycji niwelujących ból w okolicy [...]

ZESPOŁY BÓLOWE DOLNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA U KOBIET W CIĄŻY

W okresie 40 tygodni ciąży w organizmie kobiety w wyniku rozluźniającego działania hormonów (progesteron, estrogen, relaksyna) dochodzi do wielu zmian w aparacie ruchu. Dodatkowo wzrost [...]

ALTERNATYWNE METODY POSTĘPOWANIA

Ze względu na oczekiwania i dobro pacjenta lekarzy i fizjoterapeutów nie ogranicza się w zalecaniu stosowania innych, niekoniecznie szkodliwych, a czasami równie skutecznych, choć nieudowodnionych [...]

PODSUMOWANIE

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa należy do najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych narządu ruchu, która dotyczy ludzi w szerokim przedziale wieku. Jej cechą charakterystyczną jest [...]
Do góry