Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski, Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo,

dawno temu, jeszcze jako student medycyny, zostałem przyjęty do szpitala z powodu pokrzywki. Jedynym ciekawym wydarzeniem na oddziale był obchód ordynatora, a sposobem wypełnienia reszty czasu – rozmowa z innymi pacjentami. Przeprowadziłem wtedy bardzo ciekawą dyskusję z jednym z pacjentów, profesorem uniwersytetu zajmującym się jedną z nauk humanistycznych, na temat manipulowania innymi poprzez przedstawianie im odpowiednio dobranej informacji. Mój rozmówca z wyjątkową cierpliwością starał się wytłumaczyć mi to zagadnienie. Jednym z najciekawszych stwierdzeń, jakie od niego usłyszałem, było to, że przy odpowiednio dużej ilości otrzymywanych informacji nie jesteśmy w stanie każdej z nich zweryfikować. Stwarza to możliwość manipulowania innymi, aby przekonać ich do swoich racji.

Do góry