Medycyna po Dyplomie Nr 09 (wrzesień) / 2015

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

09/2015
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru
Farmakoterapia
Choroby internistyczne kobiet w ciąży
Kierowanie do specjalisty
Przypadek kliniczny
Dermatologia
Mikrobiologia w codziennej praktyce
Profesjonalizm lekarski
Radiologia
Prawo dla lekarza
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Egzamin z medycyny