Prawo dla lekarza

Udowodnienie wypełnienia obowiązku poinformowania pacjenta

dr n. praw. Radosław Tymiński

radca prawny

www.prawalekarzy.pl

Adres do korespondencji: prawa.lekarza@gmail.com

Nieudowodnienie przed sądem przez lekarza, że wypełnił obowiązek poinformowania pacjenta, ma bardzo poważne konsekwencje prawne, dlatego należy pamiętać o dokumentowaniu udzielonych pacjentowi informacji.


Zgodnie z przepisami, „lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu”.1 W sprawach sądowych bardzo często przepis ten pacjenci wykorzystują przeciwko lekarzom, kwestionując fakt udzielenia im przez lekarzy odpowiedniej informacji. Najczęściej pojawia się argument, że można było uniknąć powikłania, które u nich wystąpiło, albo że byli nieświadomi, że takie powikłanie im rzeczywiście grozi.

Do góry