Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowali: lek. Łukasz Żukowski,1 prof. dr hab. n. med. Maria Górska,1 prof. dr hab. n. med. Janusz Myśliwiec2

1 Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2 Zakład Medycyny Nuklearnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Adres do korespondencji: lek. Łukasz Żukowski, Kllinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. Do poradni endokrynologicznej zgłosiła się 65-letnia szczupła kobieta z rozpoznaną osteoporozą. Badania laboratoryjne wykazały zwiększone stężenie parathormonu w surowicy krwi.

Postępowanie diagnostyczne należy rozpocząć od:

a. Scyntygrafii przytarczyc

b. oznaczenia stężenia wapnia, fosforanów i 25(OH)2D3 w surowicy

c. Ultrasonografii szyi i biopsji ewentualnych zmian ogniskowych

d. Powtórnego oznaczenia stężenia parathormonu w surowicy

e. Diagnostyki w kierunku innych składowych zespołów wielogruczołowych MEN 1 i MEN 2

KOMENTARZ:

W przypadku podwyższonego stężenia parathormonu należy oznaczyć stężenie wapnia, fosforanów i witaminy 25(OH)2D3 w surowicy, by stwierdzić, czy nadczynność przytarczyc jest pierwotna, czy wtórna. Nadczynność przytarczyc może powodować osteoporozę, ale osteoporoza występuje również u kobiet z prawidłową funkcją przytarczyc, zwłaszcza szczupłych i w wieku pomenopauzalnym.

2. Do endokrynologa zgłosił się 75- letni chory, u którego w badaniu TK jamy brzusznej w prawym nadnerczu przypadkowo wykryto zmianę ogniskową wielkości 70 x 30 mm. Zmiana jest jednorodna i ma gęstość -10 j. Hounsfielda. Pacjent twierdzi, że nie ma nadciśnienia tętniczego ani objawów napadowych. W badaniu przedmiotowym jedyną nieprawidłowością jest nadwaga.

Właściwe postępowanie to:

a. Skierowanie do chirurga w celu usunięcia zmiany

b. Pełna diagnostyka hormonalna w kierunku aldosteronizmu, kortyzolizmu i guza chromochłonnego w szpitalu

c. Diagnostyka hormonalna w kierunku guza chromochłonnego i – w przypadku jej ujemnego wyniku – obserwacja

d. Biopsja zmiany ogniskowej i po wykluczenia złośliwego charakteru zmiany obserwacja

e. Scyntygrafia nadnerczy z jodometylnorcholesterolem

KOMENTARZ:

Do góry