Medycyna po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2016

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Kardiologia
Pulmonologia
Gastroenterologia
Reumatologia
Najczęstsze błędy
Przypadek kliniczny
Bezwzględne wskazania do hospitalizacji
Mikrobiologia w codziennej praktyce
Radiologia
Dermatologia
Prawo dla lekarza
Farmakoterapia
Egzamin z medycyny