Spis treści

02/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Kardiologia
Pulmonologia
Gastroenterologia
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Diabetologia
Reumatologia
Choroby zakaźne
Profesjonalizm lekarski
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Onkologia
Kierowanie do specjalisty
Radiologia
Dermatologia
Farmakoterapia
Przypadek kliniczny
Egzamin z medycyny