Medycyna po Dyplomie Nr 02 (luty) / 2016

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Kardiologia
Pulmonologia
Gastroenterologia
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Diabetologia
Reumatologia
Choroby zakaźne
Profesjonalizm lekarski
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Onkologia
Kierowanie do specjalisty
Radiologia
Dermatologia
Farmakoterapia
Przypadek kliniczny
Egzamin z medycyny